GrateGrass – Integrert ugrasbekjemping for økt avling og lønnsomhet i grovfôrproduksjonen 2014-2018

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Kostnadseffektive strategier for ugrasbekjemping som gir høy grovfôravling med minst mulig bruk av plantevernmidler

Prosjektleder:

Kirsten Semb Tørresen, Bioforsk Plantehelse

Institusjon:

Bioforsk

Finansiering

Prosjektet er et KPN-prosjekt (kompetanseprosjekt for næringslivet) med følgende finansiering:

  • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Jordbruksavtalen (JA)
  • Private partnere: TINE SA, Felleskjøpet Rogaland-Agder, Felleskjøpet Agri, Norgesfôr
  • Internasjonale partnere: Just CommonSense AB, Dow AgroSciences

 

Hovedmål

Kostnadseffektive strategier for ugrasbekjemping som gir høy grovfôravling med minst mulig bruk av plantevernmidler.

Delmål:

1. Kunnskap om hvordan ulike metoder for brakklegging og jordarbeiding påvirker etablering av ugras i gjenleggsåret og utvikling i påfølgende engår

2. Kunnskap om hvordan såmåter og ugrasmidler påvirker etablering av gras, kløver og frøplanter av ugras og påvirkning i første engår

3. Kunnskap om innovative mekaniske tiltak for ugrasbekjempelse i engårene

4. Avling og fôrkvalitet estimert ved ulike strategier mot ugras

5. Vurdering av lønnsomheten av ulike strategier mot ugras

 

Samarbeidspartnere

Bioforsk (med følgende stasjoner: Plantehelse, Særheim, Kvithamar, Tjøtta, Holt), Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I tillegg deltar finansieringspartnerne i styringsgruppe og referansegruppe

Top