GrazyDaiSy – Utvikling av bærekraftige og robuste gras-baserte driftssystemer i økologisk melkeproduksjon

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Prosjektet skal utvikle mer bærekraftige og robuste gras-baserte driftssystemer i økologisk melkeproduksjon i ulike europeiske land.
Det skal legges vekt på driftsopplegg som gir mer kontakt mellom ku og kalv på beite, økt bruk av proteinrike plantevekster, redusert bruk av antibiotika og parasittmidler og i sum bedre dyrevelferd og økt økologisk og økonomisk bærekraft. Prosjektet skal arbeide både eksperimentelt og gjennom gardsstudier,  og det blir et tett samarbeid med bønder og næringsorganisasjoner for å finne gode løsninger.
 
Prosjektnummer: Core Organic 1871
Prosjekteier: Aarhus Universitet
Prosjektleder: Mette Vaarst, Aarhus Universitet
Prosjektdeltakere NORSØK: Rosann Johanssen og Kristin Sørheim
Samarbeidsparter: Aarhus universitet, INRA (France), Wageningen University (Netherlands), University Hohenheim (Germany), Bioland Germany, Estonian University of Life Sciences, National Research Institute of animal production (Poland), Louis Bolk Institute (Netherlands), Faculty of Agriculture, Animal Science Department (Turkey), Demeter, Organic Denmark, Them Co-operative Dairy Production (Denmark) og General Directorate of Agricultural Research and Policies (Turkey)
Top