Harmoni på bekostning av økologi? En analyse av øko-diskursens betydning for markedet

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Ved å foreta analyser av utviklingen innen produksjon av og etterspørsel etter økologisk mat i Norge og Danmark, vil vi kunne få en bedre forståelse av hvorfor både produksjon og etterspørsel er lav i Norge.

Prosjektleder:

Reidar Almås, kontaktperson: Oddveig Storstad

Forskningsinstitusjon:

Bygdeforskning

Finansiering:

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling

Fremgangsmåte

Ved å foreta analyser av utviklingen innen produksjon av og etterspørsel etter økologisk mat i Norge og Danmark, vil vi kunne få en bedre forståelse av hvorfor både produksjon og etterspørsel er lav i Norge. Vi fokuserer spesielt på betydningen av kommunikasjon til forbruker. I hvilken grad har diskursen mellom det konvensjonelle og det økologiske landbruksmiljøet påvirket etterspørselen etter økologiske produkter?

Top