Høstvete mot nye høyder år 2020 – en kunnskaps- og probleminventering 2014

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Målet med dette prosjektet er å identifisere kunnskapshull og mulige årsaker ril stagnerende høsthveterekorder, samt prioritere hvilke spørsmål man bør gå videre med for å øke avlinger.

Prosjektleder:

Helena Elmquist

Institusjon:

Odling i Balans

Finansiering:

Stiftelsen Lantbruksforskning År 1: 500 000 SEK

Höstvete mot nya höjder år 2020 – en kunskaps-& probleminventering

 

Bakgrunn

Att en skördeökning med 20 % inom en 10 årsperiod är rimlig kom man nyligen fram till på ett möte som genomfördes med lantbrukare, rådgivare, forskare och handel. Men skördeökningen får inte ske på bekostnad av ekonomi eller hänsyn till miljön. Ett effektivt utnyttjande av alla produktionsinsatser och marken är ett sätt att miljöoptimera produktionen.

 

Mål

Syftet med detta projekt är identifiera kunskapsluckor och tänkbara orsaker till stagnerade höstveteskördar, samt prioritera vilka frågeställningar man behöver gå vidare med för att höja skördarna

 

Fremgangsmåte

Kunskapsinventeringen kommer genomföras inom tre områden; en genomgång av aktuell publicering, intervjuer av lantbrukare, samt omvärldsanalys av liknande internationella projekt som syftar till skördeökning. Resultat från projektet är tänkt att användas för att utforma nya forsknings- och utvecklingsprojekt där man tar fram verktyg och rådgivning som leder till att skördarna blir större

Top