Hvordan måles innholdet av organisk materiale og karbon i norsk jord?

| Type artikkel: Faktaark
I Norge brukes oftest glødetap av tørr, siktet jord som mål på innhold av organisk materiale i dyrka jord. I mineraljord med økende innhold av leire, må glødetapet korrigeres ned mer og mer for å finne det virkelige innholdet av organisk materiale i jorda. Både organisk materiale, mold og humus inneholder foruten karbon også flere andre grunnstoffer. Det er vanlig å beregne at organisk materiale i jord i snitt inneholder 50-58 % karbon.

Forfattere:

Reidun Pommeresche, Randi B. Frøseth og Hugh Riley.

År:

2019

Se faktaark under «relevante dokumenter».

Top