Identification of the healthiest beef meat

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Prosjektets mål er å identifisere om det er sunnere måter å produsere kjøtt enn det som dagens norske fôringsrutiner gir. Et viktig aspekt er å undersøke ulike storfekjøtt med hensyn på sunnhet ved å bruke APCmin musen som endepunkts-modell for tarmkreft.
Bjørg Egelandsdal
Professor
Tidsramme
01-01-2013 til 31-03-2017
Top