Agroforestry

Dette er Kores temaside for forskning på agroforestry. Her har vi samlet forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på jordbruktmetoder og teknologier hvor trær og busker brukes på samme areal som husdyr eller andre planter.

Agroøkologi

Agroøkologi er landbruk, mat og miljø sett i sammenheng. Agroøkologiske landbrukssystemer er en samling av prinsipper og praksiser for å oppnå bærekraftige driftssystemer. I agroøkologisk landbruk forsøker man i størst mulig grad å etterligne naturens egne økosystemer.

Belgvekster

Dette er Kores temaside for forskning på belgvekster. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved belgvekster som bønner, erter og linser.

Biodynamisk

Det biodynamiske jordbruket er et kretsløpsjordbruk basert på lokale og fornybare ressurser. Gårdens individualitet utvikles ut fra stedets naturgitte forhold som topografi, jordsmonn og klima. Dette er Kores temaside for forskning på biodynamisk jordbruk.

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer, både planter, dyr og mikroorganismer. Det er mange variasjoner innen arter, mellom arter og mellom økosystemer.

Bær

Bær er frukter som ofte har mange frø og hvor frøene oftest sitter inne i fruktkjøttet. Bær er gjerne søte og saftige og er i tillegg gode kilder for mange stoffer som virker positivt på helsen vår.

Distribusjon og salg

Dette er Kores temaside for forskning på distribusjon og salg. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på distribusjon og salg av landbruksvarer.

Dyrevelferd

Dette er Kores temaside for forskning på dyrevelferd. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på dyrehelse og dyrevelferd.

Emballasje

Emballasje er viktig for at forbrukerne skal få med seg maten de har handlet hjem, og for at holdbarheten på matvarene skal forbedres. Emballasje kan også være en kilde til utslipp og forsøpling.

Eple

Dette er Kores temaside for forskning på epler. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved epler.

Erosjon

Dette er Kores temaside for forskning på erosjon. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på nedbryting av jordoverflaten.

Fjørfe

Dette er Kores temaside for forskning på fjørfe. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kjøtt- og eggproduksjon fra fjørfe.

Flerårige planter

Flerårige- eller perenne planter er planter som lever over flere vekstsesonger til forskjell fra ettårige eller toårige planter. Det finnes både flerårige kornsorter og flerårige grønnsaker. Når plantene er etablert behøver man ikke bearbeide jorden og ved riktig stell så kommer de tilbake år etter år.

Folkehelse

Folkehelse er vitenskapen å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbaserte valg av samfunnet, offentlige og private organisasjoner, lokalsamfunn og enkeltpersoner.

Fôr

Dette er Kores temaside for forskning på fôr. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på fôr.

Fosfor

Fosfor er et grunnstoff og har betegnelsen P i det periodiske system. Fosfor inngår i alt DNA og og er derfor av høyeste viktighet for mennesker, dyr og planter. Både planter og dyr bruker fosfor i energiomdanningen.

Frukt

Dette er Kores temaside for forskning på frukt. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet.

Frø

Dette er Kores temaside for forskning på frø. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon, foredling og kvalitet i frø.

Geit

Dette er Kores temaside for forskning på geit. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på geitehold, geitekjøtt og geitemelk. Forskning på geit dreier seg blant annet om avl, dyrehelse og velferd, produksjonsmetoder, for og næringsopptak.

Gjødsel

Dette er Kores temaside for forskning på gjødsel. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på mineraltilførsel til plantevekster.

GMO

Dette er Kores temaside for forskning på GMO. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på genmodifiserte organismer.

Gris

Dette er Kores temaside for forskning på gris. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på gris og griseproduksjon. Forskning på gris kan blant annet dreie seg om produksjonsmetoder, dyrehelse- og velferd, for og næringsopptak.

Grønnsaker

Dette er Kores temaside for forskning på grønnsaker. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet.

Gulrot

Dette er Kores temaside for forskning på gulrot. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet i gulrot.

Humus

Dette er Kores temaside for forskning på humus. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på humus og jordkvalitet.

Husdyr

Dette er Kores temaside for forskning på husdyr. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på husdyrproduksjon.

Jordbiologi

Dette er Kores temaside for forskning på livet i jorda, den såkalte jordbiotaen. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på livet i jorda.

Jordpakking

Dette er Kores temaside for forskning på jordpakking. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på sammenpressing av jordsmonnet i kulturjord.

Jordvern

Dette er Kores temaside for forskning på jordvern. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på vern av matjord.

Kål

Dette er Kores temaside for forskning på kålvekster. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet i kål.

Kalium

Kalium er et grunnstoff og har betegnelsen K i det periodiske system. Kalium er viktig for væskebalansen i både planter og dyr. Ved for lite kalium blir planter mindre tålige mot frost og korn kan legge seg (såkalt legde). Får plantene for lite kan med se det på nedsatt vekst, gulfarging, avtatt saftspenning og visne blader.

Karbonlagring

Dette er Kores temaside for forskning på karbonlagring. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på lagring av karbon i jord.

Kjøtt

Dette er Kores temaside for forskning på kjøtt. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kjøtt og kjøttproduksjon.

Klima og miljø

Dette er Kores temaside for forskning på klima og miljø i relasjon til landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på klima- og miljørelaterte saker.

Kompost

Dette er Kores temaside for forskning på kompost og kompostering. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på komposteringens prosesser og kvaliteter.

Korn

Dette er Kores temaside for forskning på korn. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kornproduksjon og kvalitet.

Løk

Dette er Kores temaside for forskning på løk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på løkproduksjon og kvalitet.

Matjord

Dette er Kores temaside for forskning på matjord. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på matjord.

Matplanter

Dette er Kores temaside for forskning på matplanter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved matplanter

Matsvinn

Dette er Kores temaside for forskning på matsvinn. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike måter å forhindre kasting av mat og råvarer.

Melk

Dette er Kores temaside for forskning på melk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på melkeproduksjon og melkekvalitet.

Nitrogen og nitrogenfiksering

Dette er Kores temaside for forskning på nitrogen. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på nitrogen i mat og matproduksjon.

Næringsstoffer

Dette er Kores temaside for forskning på næringsstoffer. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på næringsstoffer i jord, mat og kropp.

Plantevern og plantehelse

Dette er Kores temaside for forskning på plantevern og plantehelse. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på vern av planter og plantenes helse.

Plomme

Plomme er en steinfrukt med det latinske navnet prunus domestica. Plommen kommer i mange former, farger og varianter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning om plommer.

Pollinerende insekter

Dette er Kores temaside for forskning på pollinerende insekter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på pollinerende insekter  og matproduksjon.

Potet

Dette er Kores temaside for forskning på potet. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på potetproduksjon og kvalitet.

Presisjonsjordbruk

Dette er Kores temaside for forskning på presisjonsjordbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på teknologi og tiltak tilknyttet presisjonsjordbruk.

Produksjonsmetoder

Dette er Kores temaside for forskning på dyrkingsmetoder. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike måter å dyrke mat på.

Pære

Dette er Kores temaside for forskning på pære. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved pærer.

Robotisering

Dette er Kores temaside for forskning på robotisering. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på robotisering.

Samplanting

Dette er Kores temaside for forskning på samplanting. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på samplanting.

Sau

Dette er Kores temaside for forskning på sau. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på sauehold og sauekjøtt.

Såvare

Dette er Kores temaside for forskning på frø og såvarer. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på frøproduksjon og formeringsmaterialer.

Sopp

Dette er Kores temaside for forskning på sopp. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på for eksempel mycel og symbioser hvor sopp spiller en viktig rolle.

Storfe

Dette er Kores temaside for forskning på storfe. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på okse, ku og kalv.

Tomat

Dette er Kores temaside for forskning på tomat. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet.

Ugress

Dette er Kores temaside for forskning på ugress. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ugress i planteproduksjon.

Urbant landbruk

Dette er Kores temaside for forskning på urbant landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på urban of bynær matproduksjon.

Vann

Dette er Kores temaside for forskning på vann i relasjon til matproduksjon. Her har vi samlet forskning som omhandler for eksempel vanning, vannbruk, bondens rolle som vannforvalter og matproduksjonens påvirkning på vannressurser.

Økologisk landbruk

Dette er Kores temaside for forskning på økologisk landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på økologisk produksjon og landbruk.

Økonomi

Dette er Kores temaside for forskning på økonomi. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på mat- og jordbruksøkonomi.

klimadata mineraler resistens ØQ nitrat Korea nitrogengjødsling plomme avrenning Sverige VKM GenØk Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU plantevern vanningssystem Intervju Landbruks- og matdepartementet matjournalist Biomega Fylkesmannen Sør-Trøndelag produktutvikling strø Norgesfôr økosystem integrert plantevern vannbruk tomat råtesopp karbondioksid glutenprotein karbon alunskifer organisk avfall inokulering genredigering helsefremmende stoffer Foredrag gress frukt produksjonssystemer pollenspiring økonomianalyse biokjemi dypstrø bønner Debio Info Grønn omsorg aubergine pløying NTNU brødhvete RAPPORT meldugg kjørekostnader folkehe kylling forurensing DTU Fødevareinstituttet mineralgjødsel høstetid Aarhus Universitet Fylkesmannen i Oslo og Akershus jordtap resirkulering melkeprodukter Norsk institutt for skog og landskap jordfruktbarhet sosioøkonomi The Royal Society Publishing distribusjon samfunnsvitenskap oljevekster DNA pollinerende insekter Fødevareministeriet fruktkvalitet drøvtyggere Trøndelag Forskning og Utvikling Viken skog slow food gråskimmel organisk materiale spekemat miljøpåvirkning rognebærmøll Guren Gartneri Samfunns- og næringslivsforskning AS Biomar tindved Rogaland fungicid symbiose kje mikrobiota ettervekst Felleskjøpet belgvekster slakting tropisk matskribent grønndugg kjemikalier mikroalge raps kløver Etiopia restråstoff quinoa ris hvitt kjøtt fosfor bær Yara gulvunderlag dyrkingsmåte feltforsøk harving høsthvete Norsk Landbrukssamvirke engbelgvekster Tommen Gram næringsnettverk lystgass økologisk produksjon green care hvitløk drivhusgasser dyrkingspraksis ICROFS vekstrotasjon nudge fersken konvensjonell Sustainable Food Trust insekter infeksjon lysbehandling karbonlagring avl melkesystem analysemetode rotsone seminar sosiopolitikk PUBLISERT STUDIE oljeplante fysiologi Taiwan nitrogenfiksering forbrukerundersøkelse workshop tungmetaller litteraturstudie rødt kjøtt UV-stråling fenolforbindelser preparater jurhelse grluten lysgroing biogass undervannsvekt løkflue Bama Gruppen AS slakt soppsykdom NIBIO ozon spermier sensorikk spretthale dekkvekst fremtidens matproduksjon Jordbruksverket mangan Stiftelsen Kore redusert vannbruk komparativ studie leddyr planteolje smaksavvik bier løk Geno fangvekster Agropub Norges birøkterlag sukker rotgrønnsaker MASTERAVHANDLING CICERO sau sprøytemiddelrester verpehøns kortison ernæring Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) prosessering salat potet eng Kvægafgiftsfonden temperatur husdyrgjødsel ForMat Foregangsfylke bevaringsjordbruk Vestlandet frukt og grønt Økologiske foregangsfylker dyrehelse vegetarianisme flerumettede fettsyrer jordvern reproduksjon Fylkesmannen i Hedmark havre mat settepotet matsvinn økologiske planteprodukter smak fosformidler råvarekvalitet forskningsstrategi Vitenskapskomiteen for mattrygghet CSA Nepal holdbarhet spisekvalitet humler erter Nofima rotskade nær-infrarød spektroskopi luktstoffer Fylkesmannen i Møre og Romsdal kreft melkeku bioteknologi beite nedbygging biologisk mangfold morfologi grøfting ressursøkonomi spireevne økonomi Larvik Løk ku Gartnerhallen hveteaksprikk reker Himalaya Strand unikorn AS fjellbeite sortsutvikling København Universitet mikroliv hormonforstyrrende stoffer essensielle fettsyrer kopper Ukraina Stabburet AS gjødselspredning AquaGen parasitt råte agroforestry kjøttproduksjon adferd forskningskommunikasjon verktøy Orkla fosforavrenning lagring miljøeffekter torvjord fjernmåling grønnsaker livssyklusanalyse aprikos entreprenørskap underlag landbrukspolitikk liggeunderlag kikerter dyrevelferd grovfôrhøsting helseeffekter Global Green Energy AS verdikjede melkesyrebakterier Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) agurk kepaløk kommunikasjon Graminor rips Kina eikosapentaensyre (EPA) førsteslått Norges forskningsråd gulrot virustesting lønnsomhet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag bakteriesamfunn tun Trøndersk mat og drikke AS bringebær utslipp Landbrug & Fødevarer patogene organismer biodiversitet selvforsyning morenejord bioprosessering rotskadeinsekter pesticid-forgiftning blomstringstid drenering kålrot tørrstoffinnhold økologisk vs. konvensjonell notat fettsyreinnhold fettsyrer DPA robot kraftfôrbasert mineralisering andreslått gallmygglarve plasttunneler stivelse metan erosjon grovfôr jordanalyse klimatilpasning spisevaner næringskretsløp såtidspunkt pH radionuklider Østforlforskning steinmel regn smaksvariasjoner selen Jord hvitkløver kalv ull frøugress jordbearbeiding design humus DebioInfo Bayer CropScience AS mekanisk ugrasbekjempelse kornproduksjon brunjord sikori dyrkingssystem klimagass robotisering presisjonsjordbruk sink storfe samplanting Sveits Polen regenerativt jordbruk muldedugg fermentering beitedyr sprøytemidler jordbærsnutebille forvaltning klimaendringer sensorisk kvalitet lam biologisk plantevern India jordfysikk grovfôrmodellen tørråte pære transport bakterier NIFES jordbiota Borregård økosystemtjenester fôrproteinkilder virkemidler vegetar Oikos - Økologisk Norge nyttedyr geit meieriprodukter slått moreller forbruk arktisk landbruk jordbiologi strekningsvekst vårhvete sukkerbete husdyr linolsyre (LA) matavfall kalium SINTEF dødlighet miljø Norsk Landbruksrådgiving skribentnettverk gjødsellagring vitaminer emballasje Norilia avlingsstørrelse jern sunn driftsbygning potassium Stiftelsen Lantbruksforskning gjødslingsrådssystemer NORSØK stellerutiner jordstruktur kløvertrøtthet utvasking Trøndergrønt kulturlandskap mattrygghet småskala geitemelk FFL/JA FN aroma toksin sæter Bioteknologirådet bladlus ectomycorrhiza klumprotsyke økotoksikologi økt matproduksjon kjemiske sprøytemidler helse damp genetikk antibiotika druer kroppsvekt læringsplattform kasein planteforedling GMO FiBL Tingvoll gard solbær NJF - Nordic Association for Agricultural Science mineraljord jordaggregat soyabønne ysting Europa Norges Gartnerforbund jordtekstur rug NILF FORSKNINGSPROSJEKT jordbruk AgriAnalyse ras klimafaktorer skadegjørere avling kompost BOK hormonforstyrrende effekt plantehormoner Grønn forskning Eurolegume sopp erteplante vanning nitrogen nematoder forskningsformidling Artsdatabanken hest vekstopphør karbohydrater gjødsel Oslomet subtropisk kirsebær virusrensing engsvingel såvare høns slaktekje British Journal of Nutrition video melk linser kålflue dokosahexaensyre (DHA) heksekost soya Jordforeningen radharving cocktaileffekten bioøkonomi klima og miljø Jordmod innovasjon jordkvalitet rose Grofondet overdosering rhizosfæren kommersiell verdi jordliv parasitter modning plantehelse skolehage utvikling og miljø DHA åkerbønner fangdammer Kortikosteron antioksidanter korn byggbrunflekk bærekraft fôrkvalitet jur oppvarming enumettede fettsyrer Norsk Genressurssenter Nortura alfalinolensyre (ALA) agroøkologiske metoder svarthyll blomstring inceptisol hydrologi fôr innmarksbeite matplanter gris redusert biodiversitet spektroskopi Inn på tunet timotei BIONÆR skadedyr økologisk Jordforbedring ugress karbonbinding sykdom kunnskap melkerobot redusert jordarbeiding frøforsyning urbant landbruk Universitetet i Oslo mikronæringsstoffer klimatiltak bærekraftig utvikling matkvalitet jordkjemi genomisk seleksjon askorbinsyre eple næringsinnhold kjøtt konjugerte linolsyrer (CLA) landbruksbygg matsikkerhet automatiske melkingssystemer Spire leverskade NORSVIN Matprisen bærkvalitet amarant markedsføring hvete jordlaboratorium gulv eutrofiering flerårige planter bladflekksykdom Folkehelseinstituttet kraftfor salinisering Måltidets Hus kål NIVA Norsk Bonde- og Småbrukarlag bærekraftanalyse sjalottløk melkeproduksjon flom vann proteininnhold stress andelslandbruk Lågen Potetpakkeri fagpersoner veksthus Statistisk sentralbyrå mekanisering Bioforsk antibiotikaresistens Bakers AS nitrogentap produksjonspotensial jordbruksareal Myhrene AS Landbruksdirektoratet cyanobakterier kvalitetskontroll soppmidler planteernæring prognoseverktøy humant avfall metastudie Sifo produksjonsmetoder etikk økosystemtj CO2 skurv vindruer USDA undervisning Mattilsynet TINE forskning.no fiber frø jordlopper Norsk Institutt for Naturforskning Mykorrhiza magnesium Seaweed Energy Solution markforsøk bygg kosthold Bygdeforskning landbruksforskning fordøyelse biokull kartlegging utmark Direktoratet for naturforvaltning bor mykotoksiner matskog rothår samfunnsutvikling Telemarksforskning alveld jordbær kastrering spørreundersøkelse fleksibilitet underkultur sirkulær økonomi jordarbeiding FAO grunnvann rust bjørnebær mais kalsium soppgifter brokkoli biometan klimaregnskap fôrteknologi sopprot hestemøkk Animalia Norgesmøllene AS FAKTAARK ramsløk doktorgradsavhandling jordmikrober barn og unge Bygdø Kongsgård verdiskaping Bioforsk økologisk næringstoffer salt dreneringsmetoder Lindum AS mellomkultur jordbruksforskning EPA matjord arealplalegging planterøtter matvalg jordpakking NINA artropoder pollinering NMBU fjørfe rotugress klima kjøttp kost-effekt Miljødirektoratet rånesmak kobber Tyskland Fusarium Lantmännen Cerealia plantevernmidler fysiologisk alder røtter protein Veterinærinstituttet blåbær vermikompost miljøanalyse får forsøksgård økologisk forbruk biodynamisk utmarksbeite grønnkål meitemark svin kalk vårløk gartneri Kavli nepe Foods of Norway oppbevaring rase folkehelse bærfasthet honning FORSKNINGSPROGRAM konferanse rhizobium

Bok

Her finner bøker som finnes digitalt tilgjengelig.

Doktorgradsavhandling

Her finner du publiserte doktorgradsavhandlinger.

Faktaark

Vi har samlet sammen ulike faktaark som du kan laste ned. Trykk på artiklene og finn nedlastbar versjon til høyre på siden.

Forskningsinstitusjon

Her finner du norske og internasjonale institusjoner der det forskes på mat og landbruk.

Forskningsprogram

Her finner du forskingsprogram. Et forskningsprogram er en serie forskningsprosjekter, ofte i store samarbeid mellom institusjoner og land.

Forskningsprosjekt

Her finner du informasjon om norske og internasjonale forskningsprosjekter. De er både pågående og avsluttede.

Fra Kore-redaksjonen

Her finner du artikler og ressurssider laget av oss i redaksjonen i Stiftelsen Kore.

Masteravhandling

Her finner du masteravhandlinger. Det er arbeider utført av studenter på mastergradsnivå, både norske og internasjonale.

Notat

Her finner du notater gjort av forskningsinstitusjoner.

Oppgave

Her finner du oppgaver som er gjort av studenter ved læringsinstitusjoner.

Publisert studie

Her finner du publiserte studier. Dette er vitenskapelige studier som er fagfellevurdert og publisert i vitenskapelige tidsskrift.

Rapport

Her finner du rapporter. Rapport er en sakprosasjanger som går ut på å gi informasjon eller annet innhold som gjelder et emne som undersøkes. Rapporter er hovedsakelig informative tekster, men kan også inneholde forslag og oppfordringer.

Utviklingsprosjekt

Her har vi samlet utviklingsprosjekter. Med det mener vi prosjekter som handler om for eksempel matproduktutvikling og maskinutvikling. Vi er i hovedssak en database for forskning så denne type artikkel finner du ikke så mange av.

Video

Her finner du videoer produsert av ulike forskning- og læringsinstitusjoner om produksjonsmetoder, mat- og jordkvalitet.

Vitenskapelig tidsskrift

Her finner du vitenskaplige tidsskrifter.

www.agropub.no

Agropub er det ledende norske nettstedet for kunnskap om økologisk landbruk og agronomi. Hovedmålgruppe er produsenter og rådgivere, studenter og lærere. Også interesserte forbrukere og personer innen forvaltning finner stoff av interesse. Nettstedet eies og driftes av Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

www.lantbruksforskning.se

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.

www.nibio.no

NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte, og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

www.nmbu.no

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

www.nofima.no

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

www.nlr.no

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for 24 regionale og lokale rådgivingsenheter med til sammen 29.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

www.orgprints.org

Organic Eprints is an international open access archive for papers and projects related to research in organic food and farming. The archive contains full-text papers in electronic form together with bibliographic information, abstracts and other metadata. It also offers information on organisations, projects and facilities in the context of organic farming research.

www.vitenparken.no

Vitenparken er et opplevelses- og vitensenter for mat, miljø og klima på Campus Ås.

www.vkm.no

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Mattilsynet og Miljødirektoratet bruker vurderingene til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og til å gi innspill til departementene.

Top