Belgvekster

Dette er Kores temaside for forskning på belgvekster. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved belgvekster som bønner, erter og linser.

Biodynamisk

Dette er Kores temaside for forskning på biodynamisk jordbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon av matvarer etter biodynamiske prinsipper.

Biologisk mangfold

Dette er Kores temaside for forskning på biologisk mangfold. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på biologisk mangfold, mat og landbruk.

Distribusjon og salg

Dette er Kores temaside for forskning på distribusjon og salg. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på distribusjon og salg av landbruksvarer.

Dyrevelferd

Dette er Kores temaside for forskning på dyrevelferd. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på dyrehelse og dyrevelferd.

Emballasje

Dette er Kores temaside for forskning på emballasje. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på emballasje og emballasjeteknologi.

Eple

Dette er Kores temaside for forskning på epler. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved epler.

Erosjon

Dette er Kores temaside for forskning på erosjon. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på nedbryting av jordoverflaten.

Fjørfe

Dette er Kores temaside for forskning på fjørfe. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kjøtt- og eggproduksjon fra fjørfe.

Folkehelse

Dette er Kores temaside for forskning på folkehelse. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på human helse.

Fôr

Dette er Kores temaside for forskning på fôr. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på fôr.

Frukt, bær og grønnsaker

Dette er Kores temaside for forskning på frukt, bær og grønnsaker. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike vegetabilske landbruksvarer.

Geit

Dette er Kores temaside for forskning på geit. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på geitehold, geitekjøtt og geitemelk. Forskning på geit dreier seg blant annet om avl, dyrehelse og velferd, produksjonsmetoder, for og næringsopptak.

Gjødsel

Dette er Kores temaside for forskning på gjødsel. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på mineraltilførsel til plantevekster.

GMO

Dette er Kores temaside for forskning på GMO. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på genmodifiserte organismer.

Gris

Dette er Kores temaside for forskning på gris. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på gris og griseproduksjon. Forskning på gris kan blant annet dreie seg om produksjonsmetoder, dyrehelse- og velferd, for og næringsopptak.

Humus

Dette er Kores temaside for forskning på humus. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på humus og jordkvalitet.

Husdyr

Dette er Kores temaside for forskning på husdyr. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på husdyrproduksjon.

Jordbiologi

Dette er Kores temaside for forskning på livet i jorda, den såkalte jordbiotaen. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på livet i jorda.

Jordpakking

Dette er Kores temaside for forskning på jordpakking. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på sammenpressing av jordsmonnet i kulturjord.

Jordvern

Dette er Kores temaside for forskning på jordvern. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på vern av matjord.

Karbonlagring

Dette er Kores temaside for forskning på karbonlagring. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på lagring av karbon i jord.

Kjøtt

Dette er Kores temaside for forskning på kjøtt. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kjøtt og kjøttproduksjon.

Klima og miljø

Dette er Kores temaside for forskning på klima og miljø i relasjon til landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på klima- og miljørelaterte saker.

Kompost

Dette er Kores temaside for forskning på kompost og kompostering. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på komposteringens prosesser og kvaliteter.

Korn

Dette er Kores temaside for forskning på korn. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kornproduksjon og kvalitet.

Løk

Dette er Kores temaside for forskning på løk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på løkproduksjon og kvalitet.

Matjord

Dette er Kores temaside for forskning på matjord. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på matjord.

Matplanter

Dette er Kores temaside for forskning på matplanter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved matplanter

Matsvinn

Dette er Kores temaside for forskning på matsvinn. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike måter å forhindre kasting av mat og råvarer.

Melk

Dette er Kores temaside for forskning på melk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på melkeproduksjon og melkekvalitet.

Nitrogenfiksering

Dette er Kores temaside for forskning på nitrogenfiksering. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på fiksering av nitrogen i matjord.

Plantevern og plantehelse

Dette er Kores temaside for forskning på plantevern og plantehelse. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på vern av planter og plantenes helse.

Pollinerende insekter

Dette er Kores temaside for forskning på pollinerende insekter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på pollinerende insekter  og matproduksjon.

Potet

Dette er Kores temaside for forskning på potet. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på potetproduksjon og kvalitet.

Presisjonsjordbruk

Dette er Kores temaside for forskning på presisjonsjordbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på teknologi og tiltak tilknyttet presisjonsjordbruk.

Produksjonsmetoder

Dette er Kores temaside for forskning på dyrkingsmetoder. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike måter å dyrke mat på.

Pære

Dette er Kores temaside for forskning på pære. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved pærer.

Sau

Dette er Kores temaside for forskning på sau. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på sauehold og sauekjøtt.

Såvare

Dette er Kores temaside for forskning på frø og såvarer. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på frøproduksjon og formeringsmaterialer.

Storfe

Dette er Kores temaside for forskning på storfe. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på okse, ku og kalv.

Urbant landbruk

Dette er Kores temaside for forskning på urbant landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på urban of bynær matproduksjon.

Økologisk landbruk

Dette er Kores temaside for forskning på økologisk landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på økologisk produksjon og landbruk.

Økonomi

Dette er Kores temaside for forskning på økonomi. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på mat- og jordbruksøkonomi.

blomstringstid druer fangdammer Norges forskningsråd kalv Geno pære sopp Biomega omega-3 fettsyrene Global Green Energy AS gulvunderlag blåbær korn biodynamisk klimagass potassium video fiber beitedyr Sifo prosessering rothår organisk materiale Viken skog pH analysemetode planteernæring flerumettet fett skolehage dokosahexaensyre (DHA) kobber UV-stråling rhizobium spekemat ØQ linser linolsyre (LA) økonomi avling urbant landbruk forskning.no notat hveteaksprikk vanningssystem Tommen Gram forskningsformidling alveld integrert plantevern Spire høstetid drenering protein jordarbeiding dyrevelferd husdyr matsvinn vanning Norsk Genressurssenter tun jordkvalitet kommunikasjon fungicid frukt og grønt humus workshop FORSKNINGSPROGRAM forbruk plantevernmidler Foredrag FFL/JA subtropisk Kavli Bayer CropScience AS folkehelse SINTEF nitrogenfiksering Orkla avl fysiologi jordbiota ugress gulrot såvare Myhrene AS AquaGen grøfting kjemiske sprøytemidler ICROFS svin Rogaland mikroliv bioøkonomi CO2 rotsone glutenprotein humler lystgass kirsebær København Universitet kalsium fruktkvalitet aprikos mikronæringsstoffer verpehøns Telemarksforskning melkerobot Direktoratet for naturforvaltning mais jordfruktbarhet miljø vitaminer reproduksjon soppmidler hvitt kjøtt sopprot antibiotika pollinerende insekter Mykorrhiza Norilia hestemøkk Borregård melk redusert biodiversitet jern grønnsaker positive innholdsstoffer oljeplante Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) løk kastrering entreprenørskap green care infeksjon Norsk Institutt for Naturforskning miljøanalyse fôrproteinkilder slått sosiopolitikk cocktaileffekten klimadata alfalinolensyre (ALA) NMBU økosystem forsøksgård geit hvete jordbruk landbruksforskning økologisk produksjon matskribent miljøpåvirkning nudge grovfôr konjugerte linolsyrer (CLA) Etiopia Artsdatabanken Blæstad - Høgskolen i Hedmark Trøndelag Forskning og Utvikling hvitløk grovfôrmodellen jordbruksareal sekundære metabolitter lagring Fylkesmannen Sør-Trøndelag distribusjon nitrogengjødsling kosthold adferd planteforedling rotugress bionæ helsefremmende stoffer ozon slaktekje oppbevaring luktstoffer antibiotikaresistens slakting jordpakking vermikompost andelslandbruk Norgesmøllene AS kreft virustesting honning erteplante NORSØK sekundære plantemetabolitter helse økosystemtj melkesystem matjord råvarekvalitet jur markforsøk BIONÆR andreslått feltforsøk Grønn forskning nitrat BOK flom aroma innmarksbeite dyrehelse Lindum AS kjemikalier Trøndergrønt genomisk seleksjon markedsføring Landbruksdirektoratet The Royal Society Publishing leverskade skadegjørere Taiwan stellerutiner TINE sunn nedbygging såtidspunkt utvasking gris raps Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) bønner RAPPORT GenØk genetikk Biomar fosforavrenning Fylkesmannen i Hedmark gress fordøyelse Fylkesmannen i Møre og Romsdal Bioforsk økologisk Trøndersk mat og drikke AS antibiotikaresistente regenerativt jordbruk løkflue lønnsomhet kunnskap grluten karbonbinding agroøkologiske metoder FORSKNINGSPROSJEKT FN Oikos - Økologisk Norge Matprisen undervannsvekt Landbruks- og matdepartementet fjernmåling kvalitetskontroll avrenning dypstrø kikerter helseeffekter fytokjemikalier økotoksikologi fysiologisk alder Universitetet i Oslo gjødsellagring brokkoli svarthyll Norsk Landbruksrådgiving sukker Vestlandet mekanisk ugrasbekjempelse engsvingel Veterinærinstituttet Foregangsfylke kost-effekt redusert vannbruk Bygdeforskning forbrukerundersøkelse jordmikrober planteolje kje FAO plantevern preparater underkultur gulv strø kjøttp rose Stabburet AS Mat- og jordbruksorgan magnesium jordaggregat forskningskommunikasjon landbrukspolitikk virusrensing metastudie Jord avlingsstørrelse jordstruktur NILF pløying mykotoksiner bevaringsjordbruk biologisk plantevern rognebærmøll produksjonssystemer Tingvoll gard får ramsløk EPA klimatiltak fôrteknologi sykdom nitrogentap økt matproduksjon spretthale tørrstoffinnhold planterøtter karbohydrater Norges Gartnerforbund redusert jordarbeiding strekningsvekst Jordmod AgriAnalyse frøugress kompost melkeprodukter brunjord rips ernæring lysbehandling førsteslått modning erosjon Jordforeningen kraftfor grønnkål matkvalitet Måltidets Hus fettsyrer Fødevareministeriet kulturlandskap bioprosessering etikk spørreundersøkelse potet fenolforbindelser matjournalist klimaregnskap havre bærfasthet fersken Stiftelsen Lantbruksforskning harving Norsk Landbrukssamvirke sjalottløk Fylkesmannen i Oslo og Akershus salat plantehelse Bioforsk salt biokull insekter kepaløk gråskimmel pollinering plasttunneler metan skurv frukt salinisering smaksvariasjoner positive substanser mineraler MASTERAVHANDLING dyrkingspraksis smak Stiftelsen Kore karbondioksid oppvarming eple radharving hest frø Yara klimaendringer mellomkultur sensorisk kvalitet steinmel matavfall prognoseverktøy mat Miljødirektoratet enumettede fettsyrer karbon kløver erter vårhvete Økologiske foregangsfylker sensorikk råtesopp driftsbygning nepe Nortura essensielle fettsyrer ressursøkonomi biokjemi økologisk vs. konvensjonell dekkvekst Kina økologisk frøforsyning spektroskopi dyrkingsmåte skribentnettverk plantehormoner bær barn og unge Bygdø Kongsgård ku askorbinsyre utvikling og miljø bor stivelse mineralgjødsel Fusarium Vitenskapskomiteen for mattrygghet kornproduksjon tropisk nematoder Mattilsynet sikori jordbearbeiding jordkjemi Felleskjøpet fôr resirkulering drivhusgasser verdiskaping quinoa lam pesticid-forgiftning Østforlforskning flerumettede fettsyrene kålrot kalium DebioInfo overdosering fjørfe sau forvaltning Norsk Bonde- og Småbrukarlag Larvik Løk mangan beite husdyrgjødsel sprøytemiddelrester klima Strand unikorn AS økonomianalyse plomme Animalia fjellbeite fosfor biodiversitet forurensing undervisning spireevne fagpersoner biologisk mangfold utmark jordtap meieriprodukter NIBIO sukkerbete NINA Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU utmarksbeite kalk Seaweed Energy Solution settepotet klimafaktorer melkeku Norges birøkterlag produksjonspotensial bygg Bama Gruppen AS inceptisol Nepal temperatur verdikjede jordlaboratorium storfe grovfôrhøsting ectomycorrhiza Debio Info GMO Gartnerhallen hvitkløver sæter rust grunnvann bier mineraljord ras Nofima brødhvete kålflue vekstrotasjon vårløk soppsykdom fermentering jordtekstur DTU Fødevareinstituttet timotei klimatilpasning kasein ysting skadedyr Aarhus Universitet Himalaya presisjonsjordbruk morfologi rotgrønnsaker litteraturstudie karbonlagring aubergine fôrkvalitet Intervju soyabønne miljøeffekter bjørnebær NIFES Graminor økologiske planteprodukter regn spisekvalitet biogass mineralisering Polen British Journal of Nutrition soppgifter bærekraftanalyse økologisk forbruk råte folkehe meitemark solbær næringsinnhold kraftfôrbasert Grønn omsorg fremtidens matproduksjon vegetar åkerbønner torvjord NTNU innovasjon proteininnhold tørråte gjødsel dyrkingssystem kløvertrøtthet høns slow food slakt grønndugg smaksavvik hormonforstyrrende stoffer spisevaner fleksibilitet PUBLISERT STUDIE jordbruksforskning tomat tindved veksthus CICERO høsthvete patogene organismer Lantmännen Cerealia India vannbruk cyanobakterier DHA parasitt Landbrug & Fødevarer Fylkesmannen i Nord-Trøndelag bladflekksykdom spermier bringebær reker sink matsikkerhet eikosapentaensyre (EPA) morenejord forskningsstrategi komparativ studie vindruer emballasje Samfunns- og næringslivsforskning AS biometan hormonforstyrrende effekt doktorgradsavhandling sprøytemidler FAKTAARK resistens nitrogen kjøtt læringsplattform gjødselspredning Norgesfôr kjørekostnader røtter ForMat kjøttproduksjon seminar rase bakteriesamfunn virkemidler fosformidler tungmetaller jurhelse nær-infrarød spektroskopi flerumettede fettsyrer ettervekst arealplalegging Lågen Potetpakkeri sosioøkonomi byggbrunflekk muldedugg antioksidanter livssyklusanalyse jordvern bakterier arktisk landbruk vann mekanisering kopper belgvekster organisk avfall engbelgvekster mattrygghet ris underlag Grofondet jordbær meldugg dødlighet Inn på tunet geitemelk Agropub bærekraftig utvikling landbruksbygg Ukraina bærkvalitet eng bioteknologi moreller rhizosfæren kål dreneringsmetoder rødt kjøtt Norsk institutt for skog og landskap Folkehelseinstituttet DPA Bakers AS melkeproduksjon NIVA heksekost beta-karoten Statistisk sentralbyrå økosystemtjenester lysgroing NORSVIN jordfysikk Kvægafgiftsfonden automatiske melkingssystemer

Aktivt forskningsprosjekt

Her finner du aktive forskningsprosjekter som pågår nå.

Avsluttet forskningsprosjekt

Her finner du avsluttede forskningsprosjekter.

Bok

Her finner bøker som finnes digitalt tilgjengelig.

Doktorgradsavhandling

Her finner du publiserte doktorgradsavhandlinger.

Faktaark

Vi har samlet sammen ulike faktaark som du kan laste ned. Trykk på artiklene og finn nedlastbar versjon til høyre på siden.

Forskningsinstitusjon

Her finner du norske og internasjonale institusjoner der det forskes på mat og landbruk.

Forskningsprogram

Her finner du forskingsprogram. Et forskningsprogram er en serie forskningsprosjekter, ofte i store samarbeid mellom institusjoner og land.

Forskningsprosjekt

Her finner du informasjon om norske og internasjonale forskningsprosjekter. De er både pågående og avsluttede.

Fra Kore-redaksjonen

Her finner du artikler og ressurssider laget av oss i redaksjonen i Stiftelsen Kore.

Masteravhandling

Her finner du masteravhandlinger. Det er arbeider utført av studenter på mastergradsnivå, både norske og internasjonale.

Notat

Her finner du notater gjort av forskningsinstitusjoner.

Oppgave

Her finner du oppgaver som er gjort av studenter ved læringsinstitusjoner.

Publisert studie

Her finner du publiserte studier. Dette er vitenskapelige studier som er fagfellevurdert og publisert i vitenskapelige tidsskrift.

Rapport

Her finner du rapporter. Rapport er en sakprosasjanger som går ut på å gi informasjon eller annet innhold som gjelder et emne som undersøkes. Rapporter er hovedsakelig informative tekster, men kan også inneholde forslag og oppfordringer.

Video

Her finner du videoer produsert av ulike forskning- og læringsinstitusjoner om produksjonsmetoder, mat- og jordkvalitet.

www.agropub.no

Agropub er det ledende norske nettstedet for kunnskap om økologisk landbruk og agronomi. Hovedmålgruppe er produsenter og rådgivere, studenter og lærere. Også interesserte forbrukere og personer innen forvaltning finner stoff av interesse. Nettstedet eies og driftes av Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

www.lantbruksforskning.se

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.

www.nibio.no

NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte, og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

www.nmbu.no

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

www.nofima.no

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

www.nlr.no

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for 24 regionale og lokale rådgivingsenheter med til sammen 29.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

www.orgprints.org

Organic Eprints is an international open access archive for papers and projects related to research in organic food and farming. The archive contains full-text papers in electronic form together with bibliographic information, abstracts and other metadata. It also offers information on organisations, projects and facilities in the context of organic farming research.

www.vitenparken.no

Vitenparken er et opplevelses- og vitensenter for mat, miljø og klima på Campus Ås.

www.vkm.no

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Mattilsynet og Miljødirektoratet bruker vurderingene til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og til å gi innspill til departementene.

Top