Belgvekster

Dette er Kores temaside for forskning på belgvekster. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved belgvekster som bønner, erter og linser.

Biodynamisk

Dette er Kores temaside for forskning på biodynamisk jordbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon av matvarer etter biodynamiske prinsipper.

Biologisk mangfold

Dette er Kores temaside for forskning på biologisk mangfold. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på biologisk mangfold, mat og landbruk.

Bær

Dette er Kores temaside for forskning på bær. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike produksjon og kvalitet.

Distribusjon og salg

Dette er Kores temaside for forskning på distribusjon og salg. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på distribusjon og salg av landbruksvarer.

Dyrevelferd

Dette er Kores temaside for forskning på dyrevelferd. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på dyrehelse og dyrevelferd.

Emballasje

Dette er Kores temaside for forskning på emballasje. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på emballasje og emballasjeteknologi.

Eple

Dette er Kores temaside for forskning på epler. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved epler.

Erosjon

Dette er Kores temaside for forskning på erosjon. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på nedbryting av jordoverflaten.

Fjørfe

Dette er Kores temaside for forskning på fjørfe. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kjøtt- og eggproduksjon fra fjørfe.

Folkehelse

Dette er Kores temaside for forskning på folkehelse. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på human helse.

Fôr

Dette er Kores temaside for forskning på fôr. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på fôr.

Frukt

Dette er Kores temaside for forskning på frukt. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet.

Frø

Dette er Kores temaside for forskning på frø. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon, foredling og kvalitet i frø.

Geit

Dette er Kores temaside for forskning på geit. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på geitehold, geitekjøtt og geitemelk. Forskning på geit dreier seg blant annet om avl, dyrehelse og velferd, produksjonsmetoder, for og næringsopptak.

Gjødsel

Dette er Kores temaside for forskning på gjødsel. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på mineraltilførsel til plantevekster.

GMO

Dette er Kores temaside for forskning på GMO. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på genmodifiserte organismer.

Gris

Dette er Kores temaside for forskning på gris. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på gris og griseproduksjon. Forskning på gris kan blant annet dreie seg om produksjonsmetoder, dyrehelse- og velferd, for og næringsopptak.

Grønnsaker

Dette er Kores temaside for forskning på grønnsaker. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet.

Gulrot

Dette er Kores temaside for forskning på gulrot. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet i gulrot.

Humus

Dette er Kores temaside for forskning på humus. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på humus og jordkvalitet.

Husdyr

Dette er Kores temaside for forskning på husdyr. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på husdyrproduksjon.

Jordbiologi

Dette er Kores temaside for forskning på livet i jorda, den såkalte jordbiotaen. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på livet i jorda.

Jordpakking

Dette er Kores temaside for forskning på jordpakking. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på sammenpressing av jordsmonnet i kulturjord.

Jordvern

Dette er Kores temaside for forskning på jordvern. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på vern av matjord.

Kål

Dette er Kores temaside for forskning på kålvekster. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet i kål.

Karbonlagring

Dette er Kores temaside for forskning på karbonlagring. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på lagring av karbon i jord.

Kjøtt

Dette er Kores temaside for forskning på kjøtt. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kjøtt og kjøttproduksjon.

Klima og miljø

Dette er Kores temaside for forskning på klima og miljø i relasjon til landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på klima- og miljørelaterte saker.

Kompost

Dette er Kores temaside for forskning på kompost og kompostering. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på komposteringens prosesser og kvaliteter.

Korn

Dette er Kores temaside for forskning på korn. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kornproduksjon og kvalitet.

Løk

Dette er Kores temaside for forskning på løk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på løkproduksjon og kvalitet.

Matjord

Dette er Kores temaside for forskning på matjord. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på matjord.

Matplanter

Dette er Kores temaside for forskning på matplanter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved matplanter

Matsvinn

Dette er Kores temaside for forskning på matsvinn. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike måter å forhindre kasting av mat og råvarer.

Melk

Dette er Kores temaside for forskning på melk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på melkeproduksjon og melkekvalitet.

Nitrogenfiksering

Dette er Kores temaside for forskning på nitrogenfiksering. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på fiksering av nitrogen i matjord.

Plantevern og plantehelse

Dette er Kores temaside for forskning på plantevern og plantehelse. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på vern av planter og plantenes helse.

Pollinerende insekter

Dette er Kores temaside for forskning på pollinerende insekter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på pollinerende insekter  og matproduksjon.

Potet

Dette er Kores temaside for forskning på potet. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på potetproduksjon og kvalitet.

Presisjonsjordbruk

Dette er Kores temaside for forskning på presisjonsjordbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på teknologi og tiltak tilknyttet presisjonsjordbruk.

Produksjonsmetoder

Dette er Kores temaside for forskning på dyrkingsmetoder. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike måter å dyrke mat på.

Pære

Dette er Kores temaside for forskning på pære. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved pærer.

Sau

Dette er Kores temaside for forskning på sau. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på sauehold og sauekjøtt.

Såvare

Dette er Kores temaside for forskning på frø og såvarer. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på frøproduksjon og formeringsmaterialer.

Storfe

Dette er Kores temaside for forskning på storfe. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på okse, ku og kalv.

Tomat

Dette er Kores temaside for forskning på tomat. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet.

Ugress

Dette er Kores temaside for forskning på ugress. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ugress i planteproduksjon.

Urbant landbruk

Dette er Kores temaside for forskning på urbant landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på urban of bynær matproduksjon.

Økologisk landbruk

Dette er Kores temaside for forskning på økologisk landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på økologisk produksjon og landbruk.

Økonomi

Dette er Kores temaside for forskning på økonomi. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på mat- og jordbruksøkonomi.

ICROFS litteraturstudie rips ras oljeplante arealplalegging svin tun urbant landbruk karbonlagring NIFES grovfôrhøsting Biomega fersken mat fysiologisk alder fiber patogene organismer erter sosiopolitikk meldugg jordtekstur økosystemtj flerumettede fettsyrene løkflue kastrering råtesopp jordfruktbarhet resirkulering Bioforsk førsteslått jordkjemi vermikompost tomat plantevernmidler Larvik Løk komparativ studie mellomkultur grunnvann sekundære plantemetabolitter sprøytemidler Trøndersk mat og drikke AS timotei Norges forskningsråd strekningsvekst rotskadeinsekter planterøtter Matprisen læringsplattform mineralgjødsel klimaregnskap ressursøkonomi subtropisk kalsium sensorisk kvalitet folkehelse humus klimaendringer kikerter andelslandbruk kalv Jordforeningen åkerbønner grluten jordaggregat grøfting nyttedyr sprøytemiddelrester resistens Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) MASTERAVHANDLING bønner nitrat Norilia fangdammer planteernæring forsøksgård jordbruksforskning ugress vitaminer reproduksjon mangan bioøkonomi leverskade notat brokkoli lysgroing modning The Royal Society Publishing rotsone steinmel pløying insekter metastudie video frøugress kosthold kjøttproduksjon forskningsformidling vårløk drøvtyggere høsthvete erosjon analysemetode vindruer bioprosessering undervannsvekt fangvekster infeksjon kjøtt karbon morenejord NIVA vegetar omega-3 fettsyrene RAPPORT Trøndergrønt Kvægafgiftsfonden Jordmod samplanting Aarhus Universitet spireevne kål smaksvariasjoner andreslått bakterier biologisk mangfold Bayer CropScience AS pesticid-forgiftning Foods of Norway plasttunneler mineralisering enumettede fettsyrer Foregangsfylke flerumettet fett jordarbeiding GenØk flerumettede fettsyrer blåbær kraftfor Lindum AS ernæring lysbehandling kvalitetskontroll klima vann Mat- og jordbruksorgan ectomycorrhiza fjernmåling Samfunns- og næringslivsforskning AS Norgesfôr NTNU Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU soppsykdom NIBIO genetikk linser preparater reker Nepal CO2 rase druer kobber hvete landbrukspolitikk kalk husdyrgjødsel fagpersoner råte cyanobakterier Bioforsk økologisk Landbruksdirektoratet kraftfôrbasert BOK etikk mekanisering emballasje rhizobium Etiopia rotskade matavfall alfalinolensyre (ALA) husdyr økonomianalyse AgriAnalyse FORSKNINGSPROGRAM overdosering aroma honning glutenprotein hvitkløver slakting magnesium biologisk plantevern veksthus drenering gulrot innovasjon Stiftelsen Kore gartneri mineraljord klimafaktorer såvare Eurolegume Landbruks- og matdepartementet klimadata karbonbinding nitrogentap adferd kasein slått fôrproteinkilder morfologi heksekost DebioInfo restråstoff kløvertrøtthet jordanalyse PUBLISERT STUDIE strø metan askorbinsyre forbruk stress spørreundersøkelse avl markedsføring antibiotika bor rose pære verdiskaping workshop Økologiske foregangsfylker Grønn forskning jurhelse rotugress entreprenørskap engbelgvekster Folkehelseinstituttet undervisning smaksavvik green care Kina redusert vannbruk jordfysikk Debio Info avlingsstørrelse NMBU Måltidets Hus NILF fjørfe oppbevaring NORSØK Stiftelsen Lantbruksforskning sæter sjalottløk kalium økologiske planteprodukter potassium bier brødhvete kålflue grønndugg skolehage dypstrø utmark matjord forurensing planteolje økologisk forbruk slakt Landbrug & Fødevarer fôr beta-karoten ramsløk stivelse spermier gråskimmel distribusjon verdikjede Jord hvitløk nitrogengjødsling verpehøns Mattilsynet vanningssystem meieriprodukter dyrevelferd spisevaner raps Polen Lantmännen Cerealia Yara innmarksbeite Spire kirsebær produksjonssystemer gress Nortura transport gjødselspredning skurv mineraler kålrot jordbær mykotoksiner eng India biokjemi matjournalist Viken skog sopp stellerutiner damp drivhusgasser soya beitedyr biodynamisk geit fenolforbindelser melkerobot harving mikronæringsstoffer matsikkerhet regenerativt jordbruk utmarksbeite CICERO gjødslingsrådssystemer gjødsellagring mikroliv fungicid smak mais kjørekostnader kornproduksjon ysting parasitt Myhrene AS Intervju Orkla oppvarming tørråte rothår fremtidens matproduksjon korn Animalia spektroskopi forskning.no eple økosystem erteplante biometan jordpakking moreller Felleskjøpet Fusarium gjødsel tungmetaller Mykorrhiza engsvingel virustesting utvasking FAKTAARK mekanisk ugrasbekjempelse biogass antioksidanter jordbærsnutebille prognoseverktøy forbrukerundersøkelse kjemikalier miljøpåvirkning lønnsomhet kortison næringsinnhold jordvern Oikos - Økologisk Norge Himalaya Vitenskapskomiteen for mattrygghet Statistisk sentralbyrå gallmygglarve sukkerbete underkultur Seaweed Energy Solution kopper skribentnettverk jordlaboratorium markforsøk vannbruk fleksibilitet kepaløk robot rotgrønnsaker melkeku spekemat økologisk vs. konvensjonell ozon nudge virkemidler Norsk Genressurssenter solbær Taiwan kreft bringebær matskribent kunnskap liggeunderlag TINE gulv pollinerende insekter lagring sekundære metabolitter rust geitemelk temperatur Fylkesmannen i Hedmark Miljødirektoratet sensorikk soppgifter jordstruktur ku Borregård helsefremmende stoffer grovfôrmodellen skadedyr EPA bygg matkvalitet vanning organisk materiale virusrensing mikrobiota dreneringsmetoder plantehelse Strand unikorn AS Ukraina Vestlandet sau redusert biodiversitet jern frø Guren Gartneri FAO fosfor hest DHA integrert plantevern biodiversitet UV-stråling utvikling og miljø økt matproduksjon sunn karbohydrater sink grovfôr salat grønnsaker sikori dødlighet fjellbeite fôrkvalitet Bakers AS jordkvalitet pH AquaGen melk storfe soyabønne Sifo røtter bærekraftanalyse Universitetet i Oslo ris bioteknologi blomstringstid eikosapentaensyre (EPA) torvjord Kavli folkehe salt Norsk Institutt for Naturforskning karbondioksid antibiotikaresistens pollinering plantevern Rogaland Graminor økosystemtjenester matsvinn fosforavrenning bær positive innholdsstoffer meitemark kløver bærekraftig utvikling luktstoffer Blæstad - Høgskolen i Hedmark Bygdø Kongsgård automatiske melkingssystemer hveteaksprikk Tommen Gram frukt og grønt plantehormoner fosformidler økotoksikologi får fordøyelse jordtap nepe Tingvoll gard hestemøkk løk Norges Gartnerforbund rhizosfæren parasitter Norgesmøllene AS byggbrunflekk Fylkesmannen i Møre og Romsdal fôrteknologi havre Norges birøkterlag Trøndelag Forskning og Utvikling dekkvekst nematoder konjugerte linolsyrer (CLA) ForMat regn DTU Fødevareinstituttet dyrehelse melkesystem flom genomisk seleksjon høns Bygdeforskning Inn på tunet quinoa VKM brunjord agroøkologiske metoder bakteriesamfunn jur klimatiltak økologisk seminar Nofima nitrogenfiksering hvitt kjøtt Geno nitrogen barn og unge radharving FORSKNINGSPROSJEKT potet fermentering tropisk bladflekksykdom rødt kjøtt melkeproduksjon klimagass melkeprodukter bærfasthet hormonforstyrrende stoffer vårhvete København Universitet fysiologi rognebærmøll miljøeffekter SINTEF Foredrag råvarekvalitet Norsk Landbruksrådgiving Veterinærinstituttet sosioøkonomi produksjonspotensial Agropub inceptisol cocktaileffekten fettsyrer feltforsøk Norsk institutt for skog og landskap Norsk Landbrukssamvirke planteforedling lam aubergine Direktoratet for naturforvaltning fytokjemikalier Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) miljøanalyse humler bjørnebær mattrygghet positive substanser Lågen Potetpakkeri Gartnerhallen forskningskommunikasjon hormonforstyrrende effekt belgvekster Global Green Energy AS dyrkingspraksis FN kulturlandskap FFL/JA tørrstoffinnhold jordbearbeiding DNA vekstrotasjon Bama Gruppen AS helse ØQ jordbiota ettervekst gulvunderlag kommunikasjon NORSVIN Grofondet bærkvalitet fruktkvalitet sopprot Stabburet AS presisjonsjordbruk kost-effekt jordbruksareal salinisering NINA settepotet livssyklusanalyse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fødevareministeriet beite GMO bionæ spisekvalitet skadegjørere forskningsstrategi muldedugg høstetid Biomar sykdom miljø avling slaktekje spretthale nedbygging prosessering Telemarksforskning bevaringsjordbruk BIONÆR redusert jordarbeiding essensielle fettsyrer antibiotikaresistente Fylkesmannen Sør-Trøndelag dyrkingsmåte British Journal of Nutrition kompost protein Artsdatabanken økonomi plomme ull klimatilpasning landbruksforskning svarthyll bladlus tindved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag lystgass avrenning sukker helseeffekter jordbruk gris underlag Norsk Bonde- og Småbrukarlag biokull kjøttp aprikos dokosahexaensyre (DHA) agurk arktisk landbruk alveld DPA soppmidler dyrkingssystem doktorgradsavhandling driftsbygning økologisk produksjon Østforlforskning såtidspunkt nær-infrarød spektroskopi frøforsyning kje frukt grønnkål organisk avfall Grønn omsorg linolsyre (LA) proteininnhold landbruksbygg slow food jordmikrober vegetarianisme forvaltning kjemiske sprøytemidler

Bok

Her finner bøker som finnes digitalt tilgjengelig.

Doktorgradsavhandling

Her finner du publiserte doktorgradsavhandlinger.

Faktaark

Vi har samlet sammen ulike faktaark som du kan laste ned. Trykk på artiklene og finn nedlastbar versjon til høyre på siden.

Forskningsinstitusjon

Her finner du norske og internasjonale institusjoner der det forskes på mat og landbruk.

Forskningsprogram

Her finner du forskingsprogram. Et forskningsprogram er en serie forskningsprosjekter, ofte i store samarbeid mellom institusjoner og land.

Forskningsprosjekt

Her finner du informasjon om norske og internasjonale forskningsprosjekter. De er både pågående og avsluttede.

Fra Kore-redaksjonen

Her finner du artikler og ressurssider laget av oss i redaksjonen i Stiftelsen Kore.

Masteravhandling

Her finner du masteravhandlinger. Det er arbeider utført av studenter på mastergradsnivå, både norske og internasjonale.

Notat

Her finner du notater gjort av forskningsinstitusjoner.

Oppgave

Her finner du oppgaver som er gjort av studenter ved læringsinstitusjoner.

Publisert studie

Her finner du publiserte studier. Dette er vitenskapelige studier som er fagfellevurdert og publisert i vitenskapelige tidsskrift.

Rapport

Her finner du rapporter. Rapport er en sakprosasjanger som går ut på å gi informasjon eller annet innhold som gjelder et emne som undersøkes. Rapporter er hovedsakelig informative tekster, men kan også inneholde forslag og oppfordringer.

Video

Her finner du videoer produsert av ulike forskning- og læringsinstitusjoner om produksjonsmetoder, mat- og jordkvalitet.

www.agropub.no

Agropub er det ledende norske nettstedet for kunnskap om økologisk landbruk og agronomi. Hovedmålgruppe er produsenter og rådgivere, studenter og lærere. Også interesserte forbrukere og personer innen forvaltning finner stoff av interesse. Nettstedet eies og driftes av Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

www.lantbruksforskning.se

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.

www.nibio.no

NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte, og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

www.nmbu.no

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

www.nofima.no

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

www.nlr.no

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for 24 regionale og lokale rådgivingsenheter med til sammen 29.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

www.orgprints.org

Organic Eprints is an international open access archive for papers and projects related to research in organic food and farming. The archive contains full-text papers in electronic form together with bibliographic information, abstracts and other metadata. It also offers information on organisations, projects and facilities in the context of organic farming research.

www.vitenparken.no

Vitenparken er et opplevelses- og vitensenter for mat, miljø og klima på Campus Ås.

www.vkm.no

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Mattilsynet og Miljødirektoratet bruker vurderingene til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og til å gi innspill til departementene.

Top