InnoLED: Effect of red, blue and white light on the growth, edible quality and yield of lettuce produced in urban hydroponic system

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Urbant landbruk handler om å produsere kortreist mat med lave utslipp av klimagasser, gjenvinning av matavfall, effektiv ressursbruk og ekte samfunnsengasjement. NIBIOs InnoLED-prosjekt skal gi ny kunnskap av stor betydning for videreutviklingen av urban matproduksjon.

Prosjektleder:

Jihong Liu Clarke

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Organisasjon:

NIBIO

Som et resultat av mer enn ti års samarbeid med det kinesiske landbruks CAAS (Chinese Academy of Agricultural Sciences, http://www.caas.cn/en/ ) har NIBIO blitt deltaker i SiEuGreen, et EU-Kina H2020 flaggskip-prosjekt med seks kinesiske partnere, 12 europeiske partnere og med NMBU som koordinator.

Gjennom Norge-EU-Kina-samarbeid og teknologiutveksling skal SiEUGreen-prosjektet bidra til et mer bærekraftig og klimasmart urbant landbruk. SiEUGreen-prosjektet skal utvikle ny plantedyrkingsteknologi som tas i bruk og testes i egne demonstrasjonsanlegg både i Kina, EU og Norge. Gjennom SiEUGreen-prosjektet vil NIBIO bidra til å styrke forskningen på urbant landbruk. InnoLED-prosjekt, støttet av Forskningsrådets forsterkningsmidler, skal undersøke hvordan ulike typer LED-lys kan tas i bruk i urban matproduksjon. InnoLED-prosjektet skal blant annet undersøke effekten av ulike typer farget LED-lys på grønnsakers vekst og utvikling, smak, næringsinnhold og avlingsstørrelse.

Kunnskapen som NIBIO bygger gjennom InnoLED-prosjektet vi bidra til fremtidens bærekraftige urbane matproduksjon.

Urbant og bynært matproduksjon gir muligheter for gode samtaler og relasjonsbygging mellom mennesker i urbane strøk, og det kan knyttes kontakt mellom små- og mellomstore bedrifter som produserer kortreist mat. Slik kortreist matproduksjon vil dessuten bidra til økt matsikkerhet.

InnoLED-prosjektet vil dessuten styrke NIBIOs samarbeid med små- og mellomstore bedrifter innen urbant landbruk.

 

Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/297301

Top