Internasjonale databaser for mat- og jordbruksforskning

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen
Informasjonen om publiserte studier og pågående forskningsprosjekter i forskningsdatabasen KORE er hentet fra en rekke digitale databaser. Les mer om andre digitalt tilgjengelige forskningsdatabaser.

Informasjonen i forsknigsdatabasen KORE er hentet fra en rekke digitale databaser. Alle presentasjoner under «Publiserte studier» er fagfellevurderte artikler som er publisert i vitenskapelige tidsskrift.

 

Digitalt tilgjengelige forskningsdatabaser

AGRIS 
AGRIS inneholder biografiske referanser til teknologi- og landbruksforskning, og digitale linker til relaterte data og ressurser. Databasen er et samarbeidsnettverk mellom over 150 institusjoner i 65 land og opprettholder FN og FAO sin promotering av fri tilgang på landbruksinformasjon.

Organic Eprints
Organic Eprints er et internasjonalt open access-arkiv for artikler og prosjekter knyttet til forskning på økologisk mat og jordbruk. Arkivet inneholder fulltekst-artikler i elektronisk format, samt bibliografisk informasjon. Arkivet inneholder også informasjon om organisasjoner og prosjekter knyttet til forskning på økologisk jordbruk. Organic Eprints-arkivet er utviklet av International Centre for Research in Organic Food Systems, ICROFS, (tidligere Danish Research Centre for Organic Farming – DARCOF) siden 2002. I 2003 ble Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) med i arkivprosjektet som den første internasjonale partneren med redaktøransvar for presentasjoner på tysk.

PLOS ONE
PLOS ONE er en internasjonal, fagfellevurdert, open access, digital publikasjon. PLOS er en ikke-kommersiell organisasjon med naturvitere og medisinere for å gjøre verdens naturvitenskapelige og medisinske forskning og litteratur til en fri og tilgjengelig ressurs for befolkningen.

PubMed
PubMeder en åpen søkemotor for tilgang til forskningsdatabasen MEDLINE og andre vitenskapelige publikasjoner for referanser og sammendrag om biovitenskapelige tema.

Top