Karakteristikker ved slovenske epler – botaniske og geografiske opphav og dyrkingsmetode

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Characterization of Slovenian apples with respect to their botanical and geographical origin and agricultural production practice.

Forfattere:

K. B. Bat, R. Vidrih, M, Necemer, B. M. Vodopivec, I. Mulic, P. Kump og N. Ogrinc.

Årstall:

2012

Funn

Det ble funnet et betydelig høyere innhold av C-vitamin, S og Ca i de økologisk dyrkede elpene sammenliknet med eplene dyrket konvensjonelt.

Top