Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklingproduktion – finns möjliga vägar till förbättringar?

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Svensk slaktkycklinguppfödning kännetecknas av hög produktionsstandard, mycket låg antibiotikaanvändning och ett gott hälsoläge. Trots detta finns farhågor inom näringen att frekvensen kassationer på svenska slakterier är högre än i omgivande länder.
Status: Pågående
Projektnummer: R-15-43-372
Kategori: Forskningsprogram | Matfågel
Ansökningsår: 2015
Datum för slutrapport: 30 juni 2019
Huvudsökande: Helena Wall
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet
E-postadress: Helena.Wall@slu.se
Telefon: 018-671670
Medsökande: Désirée Jansson
Beviljade medel: 2 698 810 SEK
    Projektets tre delmål är att 1) kartlägga skillnader och likheter på slakterier inom landet och i närliggande länder beträffande bedömning vid köttbesiktning; 2) i pilotstudier utvärdera dels hur stor andel slaktkroppar som felaktigt otjänligförklaras, samt dels hur stor andel som borde kasserats men trots det gått vidare på slaktlinjen; 3) söka samband mellan kassationsorsaker vid slakt och faktorer under uppfödningen. Målsättningen är att projektet ska leda till en identifiering av viktiga faktorer för förbättrad djurhälsa vilket i sin tur kan förbättra såväl livsmedelssäkerhet som ekonomi i svensk slaktkycklingnäring.
Top