Koala-prosjektet – er økologisk mat sunnere? 2008-2012

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Gjennom forskningsprosjektet Koala, undersøkes hvorvidt økologisk produserte matvarer har en særlig positiv helseeffekt. Studien fokuserer på barn i alderen 7-8 år og utvikling av overvekt og allergier i denne aldersgruppen. Resultatene fra undersøkelsene ble sammenliknet med data innsamlet i prosjektets tidligere fase fra 2000 til 2007.

Samarbeidsprosjekt

KOALA er et stort samarbeidsprosjekt som ledes av Vijver ved Louis Bolk Institute i samarbeid med bl.a. Animal Sciences Group, TNO Quality of Life, Muvara BV Statistics, The Netherlands og RIKILT – Institute of Food Safety, Nederland. Gjennom forskningsprosjektet Koala, undersøkes hvorvidt økologisk produserte matvarer har en særlig positiv helseeffekt. Studien fokuserer på barn i alderen 7-8 år og utvikling av overvekt og allergier i denne aldersgruppen. Resultatene fra undersøkelsene ble sammenliknet med data innsamlet i prosjektets tidligere fase fra 2000 til 2007. Prosjektet ble utført i samarbeid med Maastricht University.  

Hypotese og fremgangsmåte

Forskningsprosjektets hypotese er at økologisk dyrket mat har en særlig positiv innvirkning på barnas helse. Dersom forskningen viser at økologiske produkter er helsefremmende, kan dette brukes i promoteringssammenheng. Første delen av Koala-prosjektet startet i år 2000 da en omfangsrik innsamling av data ble foretatt. Livsstil- og diettinformasjon fra over 2800 gravide kvinner ble samlet inn.  De gravide kvinnenes barn har deltatt i årlige helsekontroller fra fødsel av. Dette er den eneste studien som undersøker effekter av økologiske dietter og andre spesifikke livsstilstegn på helsen til voksende barn. To år gamle barn som i all hovedsak konsumerte økologiske– i motsetning til konvensjonelle- melkeprodukter, viste seg å ha 30 % lavere risiko for å få eksem. Videre var innholdet av rumenic acid og Trans-vaccenic acid (som er positive fettsyrer) i brystmelk høyere hos kvinner som konsumerte biodynamiske produkter enn hos kvinnene som forbrukte produkter fra en konvensjonell diet. Disse funnene, samt andre funn, har blitt publisert i vitenskapelige tidsskrift som British Journal of Nutrition, Organic Agriculture og Allergy.  

Lenke

http://www.louisbolk.org/research-2/health-and-nutrition/nutrition/Koala-research/
Top