Komparativ studie av epler dyrket økologisk og integrert – forskjeller i fruktens næringsinnhold

| Type artikkel: Publisert studie
Årstall: 2013 Forfattere: Nagy, P. T., Biro, T., Nyeki, J. & Szabo, Z.
Comparative study of organic and integrated apple growing: differences in fruit nutrition  

Bakgrunn

Målet med studien er å sammenligne de ernæringsmessige aspektene ved økologisk og integrerte produksjonssystemer av epler (Malus domestica Borkh., Rewena, Retina, og Reanda) i regionen Hajdúság (østlige Ungarn).  

Fremgangsmåte

To nærliggende produksjonssystemer ble undersøkt. I den to-årige studien ble det målt status av makronæringsstoffer i jord og blader, samt fruktkjøtt. Mikronæringsstoffene ble undersøkt for å bestemme forskjellene i næringsopptak og utnyttelse av næring med sikte på å forbedre og harmonisere næringstilførsel i miljøvennlig eplehager .  

Funn

Effektene av året, sorten, og produksjonssystem ble studert ved å se på mineralkonsentrasjonen i bladene og syre -og sukkerinnholdet i eplene. Det var ingen forskjeller i jordnæringsinnhold mellom produksjonssystemene som ble undersøkt. Når det gjaldt mineralsammensetning ved bladene, var effekten av året betydelig for for nitrogen (N), fosfor (P) og magnesium (Mg), og av mindre betydning for kalium (K) og kalsium (Ca). Produksjonssystem og sorten hadde ingen betydelig innvirkning på bladenes næringsstoffer, unntatt Mg og P i året 2009. Det virket som om sortsvalg hadde virket sterkere inn på syreinnholdet i eplene enn produksjonssystem. Årgang, sort, og produksjonssystem hadde en betydelig innvirkning på innholdet av vitamin-C. Videre ble ikke konsentrasjonene av sukker (unntatt sukrose) betydelig påvirket av produksjonssystem og sorten.  

Konklusjon

Selv om fruktkvaliteten (sukker og organisk syreinnhold) er avhengig av miljøfaktorer som kan påvirkes av vanning, ernæring, plantevern, og opplæringssystemet, fant forskerne at effekten av sorten (plantegenetisk faktor) var sterkere .
Top