Ku-kalv prosjektet – Utvikling av robuste og økonomiske diesystem for ku-kalv i økologiske melkebesetninger 2009-2013

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektets mål er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkefôring av kalver innen økologisk melkeproduksjon. I tillegg skal prosjektet undersøke forbrukerforventninger og holdninger til utvalgte økologiske produkter. Dette for å vurdere hvilken tilleggverdi slike produkter kan ha hos forbrukerne.

Mål

Prosjektets mål er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkefôring av kalver innen økologisk melkeproduksjon. I tillegg skal prosjektet undersøke forbrukerforventninger og holdninger til utvalgte økologiske produkter. Dette for å vurdere hvilken tilleggverdi slike produkter kan ha hos forbrukerne.  

Fremgangsmåte

Prosjektet søker å hente inn informasjon fra Sverige, Nederland og Norge omkring praktisering av kalvestell i økologiske besetninger. Det legges spesiell vekt på systemer der ku og kalv har kontakt over den pålagte tiden. Prosjektmedarbeiderne besøker ulike besetninger og vurderer erfaringer, fordeler og ulemper ved de ulike praksisene. Forskerne studerer helse- og velferdsparametere, både på hele besetninger og på individnivå. Det utføres kontrollerte forsøk i Canada, med oppstallingsmåter og separasjonsmåter.  

Samarbeidspartnere

Veterinærinstituttet leder prosjektet som utføres i samarbeid med stipendiat Alexander Schjøll fra Statens Institutt for Forbrukerforskning (SIFO). Andre samarbeidspartnere er Bioforsk Økologisk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitetet i British Columbia i Canada, Louis Bolk instituttet i Nederland og Norges Veterinærhøgskole. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos og Debio deltar i blant annet styringsgruppen for prosjektet.
Top