Levende matjord 2010-2017

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

Prosjektleder:

Øystein Haugerud

Forskningsinstitusjon:

Buskerud fylke

Finansiering :

Landbruksdirektoratet

Bakgrunn

En erkjennelse av at matjorda blir mer og mer livløs ved at humusinnholdet går ned, grynstruktur reduseres, jordpakking tiltar og  avlinger reduseres gjorde at fylkesmannens landbruksavdeling i Buskerud søkte og fikk status som foregangsfylke  «Levende  Matjord» i 2010.

 

Mål

Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

 

Fremgangsmåte

Gjennom praktiske utprøvinger og litteraturstudier har prosjektet søkt å utvikle metoder som kan motvirke den negative utviklingen. Biologisk riktig jordbehandling prøves ut i praksis ved hjelp av komposter, vermikomposter (meitemark komposter), aerob kompostkultur (AKKU) og pionervekster. Prosjektet har i perioden 2010 – 2013 høstet viktige erfaringer med hensyn til jordbiologi, komposteringsprosesser, AKKU og oppbygging av jordstruktur.

Top