Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord

| Type artikkel: Rapport
En økning i karbonlagring i landbruksjord er angitt som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Tiltaket er godt begrunnet: Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, noe som innebærer at relative små endringer i innhold av karbon i jord kan ha betydelige effekter på CO2-innholdet i atmosfæren og det globale klimaet.

Forfattere:

Daniel Rasse, Inghild Økland, Teresa G. Bárcena, Hu gh Riley, Vegard Martinse n, Ievina Sturite, Erik Joner, Adam O’Toole, Samsom Øpstad, Thomas Cottis og Alice Budai

År:

2019

Oppdragsgiver:

Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen

Det er godt dokumentert at intensive jordbruksmetoder har ført til en reduksjon i jordkarbon og derfor ønskes det en reversering av denne trenden (dvs. økt karbonbinding i jord), som tiltak både for klima og matproduksjon. I denne rapporten er det gjort vurderinger av hvordan dette kan gjøres i Norge og hvilken klimaeffekt som kan oppnås.

 

Se rapport under «relevante dokumenter».

Top