Næringsstoffer og antioksidant-molekyler i gule plommer (Prunus domestica L.) fra konvensjonelle og økologiske produksjoner: en komparativ studie

| Type artikkel: Publisert studie
Nutrients and antioxidant molecules in yellow plums (Prunus domestica L.) from conventional and organic productions: a comparative studyForfattere:

Ginevra Lombardi-Boccia , Massimo Lucarini ,Sabina Lanzi , Altero Aguzzi og Marsilio Cappelloni

Årstall:

2004

Forskningsinstitusjon:

Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Via Ardeatina 546, Roma, Italia

Bakgrunn

Gule plommer ( Prunus domestica L) dyrket konvensjonelt og økologisk på samme gård ble valgt ut for å studere betydningen av ulike agronomiske praksiser på antioksidant-vitaminer (askorbinsyre , vitamin E , β – karoten) og fenol-konsentrasjoner (totalt polyfenoler, fenoliske syrer og flavonoler).

 

Fremgangsmåte

Konvensjonelle plommer ble dyrket på bearbeidet jord . Tre økologiske bearbeidinsmetoder ble utført : dyrket jord , jord dekket med kløver og jord dekket med naturlig eng.

 

Funn

Forskjeller i makronæringsstoffer var marginal, mens konsentrasjonen av antioksidant-vitaminer og fenoliske forbindelser var markant forskjellig blant dyrkingsmetodene. Askorbinsyre, α – , γ-tokoferoler, og β-karotenet var høyere i økologiske plommer dyrket på jord dekket med naturlig eng.

Den høyeste innholdet av fenoliske syrer ble oppdaget i plommer dyrket på jord dekket med kløver. Det totale innholdet av polyfenoler var høyere i konvensjonelle plommer .

 

Konklusjon

Med samme sorter og under samme klimaforhold, viste det seg at valg av jordforvaltning hadde stor betydning og påvirket konsentrasjonen av helsefremmende stoffer.

Top