Nedbygging av jordbruksareal

| Type artikkel: Faktaark

Forfattere:

Stokstad G

Institusjon:

Skog og landskap

Årstall:

2012

Utviding av tun, boligbebyggelse og andre typer bygninger beslaglegger over en fem års periode langt mer jordbruksareal enn det som blir bygd ned av nye veier.

Top