Nordisk komité for jordbruks- og matforskning NKJ

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
NKJ sin oppgave er å bidra til å styrke forsknings- og innovasjonssystemene innen jordbruks- og matsektoren i de nordiske landene.

Et nordisk samarbeidsorgan innen jordbruks- og matforskning

NKJ sin oppgave er å bidra til å styrke forsknings- og innovasjonssystemene innen jordbruks- og matsektoren i de nordiske landene. En kontinuerlig produksjon og formidling av kunnskap er viktig for å realisere næringenes muligheter og potensiale i framtiden. Dette vil også styrke Norden sin posisjon som en foregangsregion innen jordbruks- og matsektoren i henhold til målene i EUs 2020 strategi.

NKJ arbeider langs fire dimensjoner:

  • Rådgivning og analyse
  • Møteplass
  • Koordinering
  • Finansiering
Top