Notat om økonomien i jordbruket på Vestlandet

| Type artikkel: Notat
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har skrevet et notat om økonomien i jordbruket på Vestlandet der de tar for seg trender om den økonomiske utviklingen.
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har skrevet et notat om økonomien i jordbruket på Vestlandet der de tar for seg trender om den økonomiske utviklingen. Notatet inneholder informasjon om investeringer og gjeld, inntekter og den totale økonomien. Notatet er utgitt i 2014 og skrevet av Anna Smedsdal og Heidi Knutsen.  

Driftsgransking

Notatet inngår i en serie notater av regnskapsgransking som NILF utfører hvert år. Informasjonen er basert på dtaba fra de tre vestlandsfylkene Hordalan, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det var i alt med 169 bruk i granskingen.
Top