Øko-verdier som produktkvalitet i produksjon av landbruksbaserte matvareingredienser 2011-2015

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
På verdensbasis er en økende etterspørsel etter grønne, sunne og etisk produserte (dvs. øko-merkede) matvarer. Derfor forventes det at øko-merkede matvarer utgjør en betydelig markedsmulighet. Dette tverrfaglige prosjektet vil se på hvordan ulike aktører i norsk næringsmiddelindustri kan imøtekomme nye krav i globale forbrukersegmenter med forskjellige livsstiler.
Eco-values as product quality attributes in manufacturing of agricultural food ingredients  

Bakgrunn

På verdensbasis er en økende etterspørsel etter grønne, sunne og etisk produserte (dvs. øko-merkede) matvarer. Derfor forventes det at øko-merkede matvarer utgjør en betydelig markedsmulighet. For å imøtekomme disse endringer i markedet, er konkurransen i de internasjonale matvaremarkeder de siste årene utviklet seg slik at både lokale og globale merkevarebyggere innen mat prøver å differensiere sine produkter ved å inkludere øko-mat-ingredienser. Innsikt i hvordan utforme og implementere slike ingredienser er begrenset i norsk næringsmiddelindustri.  

Mål

Dette tverrfaglige prosjektet vil se på hvordan ulike aktører i norsk næringsmiddelindustri kan imøtekomme nye krav i globale forbrukersegmenter med forskjellige livsstiler.  

Fremgangsmåte 

For å utvikle øko-merket mat som oppfyller strenge grønne, sunne og etiske kvalitetsstandarder er det viktig å overvåke hele verdikjeden («fra jord til bord»), inkludert alle parter i kjeden. Det er et spørsmål om å effektivisere alle ledd i verdikjeden for å sikre at akseptable miljøstandardergår gjennom hele systemet. Dette vil være fokusert i den foreliggende prosjektet. For å dekke hele verdikjeden, vil prosjektet se på følgende områder: (1) Produksjon av nye matingredienser for å erstatte ikke-miljøvennlige elementer (for eksempel palmeolje og GMO soya protein), (2) Innovasjon i miljøvennlige behandlingssystemer, (3) Innovasjoner i strømlinjeformet kjøp/distribusjonskanaler med minimale nivåer av CO2-fotavtrykk, (4) Ny innsikt i globale endringer i forbrukernes verdier og levesett for å designe en sofistikert øko-kampanje. Grunnet prosjektets tverrfaglige natur er det ønskelig å bruke ulike vitenskapelige tilnærminger (biologi, økonomi, etikk, markedsføring) for å se etter nye muligheter for norske matprodusenter og næringsmiddelindustrien.
Top