Økonomien i økologisk landbruk

| Type artikkel: Rapport
I denne rapporten har vi tatt for oss lønnsomheten i økologisk dyrkning innen ulike norske produksjoner. En generell vurdering for alle produksjonene er at det er en økende etterspørsel etter økologiske produkter i markedet.

Forfattere:

HEIDI KNUTSEN, TORBJØRN HAUKÅS, SIGNE KÅRSTAD OG ANNA MILFORD

År:

2016

Institusjon:

Nibio

Finansiert av:

Landbruks- og matdepartementet

Dette er en viktig forutsetning for motivasjon og økonomisk resultat. Ulike ledd i verdikjeden for mat er tett knytt sammen og må vurderes i sammenheng. For å utvikle økologiske produksjoner, må det være interesse for dette lenger opp i verdikjeden og ikke minst blant forbrukerne. Innretning på tilskuddssystemet og tilskuddssatser sender også klare signaler om hvor mye økologiske produkter prioriteres av myndigheter.

 

Se rapport under «relevante dokumenter».

Top