Økt storfekjøttproduksjon fra ammekubesetninger (Optibiff) 2014-2017

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Hovedformålet med forskningsprosjektet er å framskaffe forskningsbasert kunnskap for økt storfekjøttproduksjon gjennom å optimalisere driftsopplegg og avlsmessig framgang i norske ammekubesetninger. En viktig målsetning i prosjektet er å få fram praktiske, anvendbare resultater for produsenter, rådgivning og industri samt for undervisning.

Bakgrunn

Strukturendringer i mjølkeproduksjon og svak vekst i ammekuantall har det siste tiåret bidratt til en nettoreduksjon i antall mordyr på ca. 25 000 kyr. Engrossalget av storfekjøtt har økt betydelig og nådde en foreløpig topp på 97 tusen tonn i 2012. Samtidig var den nasjonale produksjonen av storfekjøtt den laveste på 20 år. Verdien av importvolum for 2012 tilsvarer om lag 900 millioner kroner. Dette er tapte inntekter for storfenæringen. Det er behov for å øke produksjonen av norsk storfekjøtt. Denne må hovedsakelig komme fra ammekubesetninger.  

Mål

Hovedformålet med forskningsprosjektet er å framskaffe forskningsbasert kunnskap for økt storfekjøttproduksjon gjennom å optimalisere driftsopplegg og avlsmessig framgang i norske ammekubesetninger. En viktig målsetning i prosjektet er å få fram praktiske, anvendbare resultater for produsenter, rådgivning og industri samt for undervisning.  

Fremgangsmåte

Delmål:
  1. Datainnhenting og analyser av sentrale produksjonsparametre fra norske ammekubesetninger.
  2. Identifisere hvilke effekter enkeltfaktorer og driftsopplegg har for produktivitet.
  3. Gjennomføre analyser av avlsplanlegging og avklare hvilke tiltak som optimerer det nasjonale avlsarbeidet på kjøttfe.
  4. Foreta en overordnet evaluering og rangering av faktorer og produksjonsmodeller som har effekt på kjøttproduksjonsvolumet fra besetningene, og utarbeide et praktisk rådgivningsverktøy for sektoren.
 

Samarbeid

Samarbeidspartnere fra næringa: Nortura, KLF, TYR, Animalia og Geno. Internasjonale samarbeidspartnere: Finland: Johanna Jahkola, Satafood Development Association Maiju Pesonen, MTT Agrifood Research Sverige: Anna Hessle, Sveriges landbruksuniversitet (SLU)
Top