Om Stiftelsen Kore

Stiftelsen Kore er en ideell interesseorganisasjon som jobber for og med formidling av norsk og internasjonal mat- og jordbruksforskning (org. nr. 913 801 652).

På www.kore.no finner du den åpne forskningsdatabasen vår som ble lansert våren 2014.

Vi er opptatt av at kunnskap om matproduksjon og matkvalitet skal være tilgjengelig for alle. Derfor samarbeider vi med andre organisasjoner om å lage åpne arrangement. Vi holder også foredragskriveseminarer for forskere, skribenter og kommunikasjonsarbeidere. Og i tillegg skriver vi artikler til aviser og tidsskrifter, og er vi engasjert i ulike utstillingsproduksjoner.

Ta gjerne kontakt, enten du er forsker, bonde, skribent eller interessert i mat og jordbruk.

 

Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore
Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore

Medvirkende

Initiativtaker og prosjektfinansiering: Stiftelsen Eir
Styreleder: Johan Brockfield
Styremedlemmer: Geir Lieblein (professor ved NMBU) og Ingvild Telle (frilansjournalist)
Daglig leder: Elise Matilde Lund
Webdesign: Mats Lande
Fotograf: Haakon Jamtli Kristiansen

Referansegruppen

Personene i referansegruppen representerer sine respektive kompetanseområder, ikke institusjonene de arbeider ved.

Emil Mohr Seniorrådgiver i Debio
Geir Lieblein Professor ved Faggruppe agroøkologi, Institutt for plantefag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Gerd Holmboe-Ottesen Tidligere professor ved Avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo
Grete Lene Serikstad Rådgiver i NORSØK
Regine Andersen Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt

Kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller forslag til relevant forskning.

Daglig leder
Elise Matilde Lund
elise.lund@kore.no

Top