Om Stiftelsen Kore

Stiftelsen Kore er en ideell interesseorganisasjon som jobber for og med formidling av norsk og internasjonal mat- og jordbruksforskning (org. nr. 913 801 652).

 

Våre aktiviteter

Vi er opptatt av at kunnskap om matproduksjon og matkvalitet skal være tilgjengelig for alle. Derfor samarbeider vi med andre organisasjoner om å lage åpne arrangement. Vi holder også foredragskriveseminarer for forskere, skribenter og kommunikasjonsarbeidere. Og i tillegg skriver vi artikler til aviser og tidsskrifter, og er vi engasjert i ulike utstillingsproduksjoner.

 

Åpen forskningsdatabase

På www.kore.no finner du den åpne forskningsdatabasen vår som ble lansert våren 2014. Her får du tilgang til forskning matproduksjon og kvalitet på mat og jord; finn det du trenger innen forskning på grønnsaker, frukt og bær, husdyr, kjøtt og melk, matjord, matsvinn, folkehelse og økonomi.

Målgrupper

For å nå frem med forskningen og øke bevisstheten i befolkningen og retter Kore seg mot flere målgrupper:

Media

  • Journalister og skribenter
    Vi bistår journalister og skribenter i deres arbeid med bakgrunnsarbeid til artikler og TV-programmer.

 

Fagmiljøer

  • Forskere og fagpersoner
    Vi publiserer forskernes prosjekter og studier, og bistår arrangement-koordinatorer med å komme i kontakt med fagpersoner til deres arrangement.

 

Mat- og landbruksrådgivere

  • Vi gjør relevant forskning tilgjengelig slik at rådgiverekan holde seg oppdatert og videreformidle til kollegaer og kunder.

 

Bønder og matprodusenter

  • Vi presenterer et tidsriktig bilde av tilgjengelig og relevant forskning slik at bønder selv kan oppsøke informasjon relevant for deres produksjon.

 

Undervisningssektoren

  • Elever, studenter og lærere. Vi populariserer innholdet i databasen gjennom artikler, faktaark og film, slik at komplisert fagstoff blir tilgjengelig for barn og unge. Vi bistår også studenter i deres arbeid med kilder og referanser til skole- og universitetsoppgaver.

Medvirkende

Initiativtaker og prosjektfinansiering: Stiftelsen Eir
Styreleder: Johan Brockfield
Styremedlemmer: Geir Lieblein, professor ved NMBU, Ingvild Telle, frilansjournalist (i permisjon) og Ragna Kronstad, senior kommunikasjonsrådgiver, agronom og journalist.
Daglig leder: Elise Matilde Lund
Webdesign: Mats Lande
Fotograf: Haakon Jamtli Kristiansen/Ingvild Telle

 

Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore
Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore

Referansegruppen

Personene i referansegruppen representerer sine respektive kompetanseområder, ikke institusjonene de arbeider ved.

Emil Mohr Seniorrådgiver i Debio
Geir Lieblein Professor ved Faggruppe agroøkologi, Institutt for plantefag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Gerd Holmboe-Ottesen Tidligere professor ved Avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo
Grete Lene Serikstad Rådgiver i NORSØK
Regine Andersen Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, forslag til relevant forskning eller arrangement vi kan legge inn i kalenderen.

Daglig leder
Elise Matilde Lund
elise.lund@kore.no

 

Top