Om Stiftelsen Kore

Stiftelsen Kore er en ideell interesseorganisasjon som jobber for og med formidling av norsk og internasjonal mat- og jordbruksforskning (org. nr. 913 801 652).

I 2018 inngikk vi samarbeid med Vitenparken Campus Ås.
Les mer om samarbeidet.

 

Våre aktiviteter

Vi er opptatt av at kunnskap om matproduksjon og matkvalitet skal være tilgjengelig for alle. Derfor samarbeider vi med andre organisasjoner om å lage åpne arrangement. Vi holder også foredragskriveseminarer for forskere, skribenter og kommunikasjonsarbeidere. Og i tillegg skriver vi artikler til aviser og tidsskrifter, og er vi engasjert i ulike utstillingsproduksjoner.

 

Åpen forskningsdatabase

På www.kore.no finner du den åpne forskningsdatabasen vår som ble lansert våren 2014. Her får du tilgang til forskning matproduksjon og kvalitet på mat og jord; finn det du trenger innen forskning på grønnsaker, frukt og bær, husdyr, kjøtt og melk, matjord, matsvinn, folkehelse og økonomi.

Målgrupper

For å nå frem med forskningen og øke bevisstheten i befolkningen og retter Kore seg mot flere målgrupper:

Media

  • Journalister og skribenter
    Vi bistår journalister og skribenter i deres arbeid med bakgrunnsarbeid til artikler og TV-programmer.

 

Fagmiljøer

  • Forskere og fagpersoner
    Vi publiserer forskernes prosjekter og studier, og bistår arrangement-koordinatorer med å komme i kontakt med fagpersoner til deres arrangement.

 

Mat- og landbruksrådgivere

  • Vi gjør relevant forskning tilgjengelig slik at rådgiverekan holde seg oppdatert og videreformidle til kollegaer og kunder.

 

Bønder og matprodusenter

  • Vi presenterer et tidsriktig bilde av tilgjengelig og relevant forskning slik at bønder selv kan oppsøke informasjon relevant for deres produksjon.

 

Undervisningssektoren

  • Elever, studenter og lærere. Vi populariserer innholdet i databasen gjennom artikler, faktaark og film, slik at komplisert fagstoff blir tilgjengelig for barn og unge. Vi bistår også studenter i deres arbeid med kilder og referanser til skole- og universitetsoppgaver.

Medvirkende

Initiativtaker og prosjektfinansiering: Stiftelsen Eir
Styreleder: Johan Brockfield
Styremedlemmer: Geir Lieblein, professor ved NMBU, Ingvild Telle, frilansjournalist (i permisjon) og Ragna Kronstad, senior kommunikasjonsrådgiver, agronom og journalist.
Daglig leder: Elise Matilde Lund
Webdesign: Mats Lande
Fotograf: Haakon Jamtli Kristiansen/Ingvild Telle

 

Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore
Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore

Referansegruppen

Personene i referansegruppen representerer sine respektive kompetanseområder, ikke institusjonene de arbeider ved.

Emil Mohr Seniorrådgiver i Debio
Geir Lieblein Professor ved Faggruppe agroøkologi, Institutt for plantefag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Gerd Holmboe-Ottesen Tidligere professor ved Avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo
Grete Lene Serikstad Rådgiver i NORSØK
Regine Andersen Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, forslag til relevant forskning eller arrangement vi kan legge inn i kalenderen.

Daglig leder
Elise Matilde Lund
elise.lund@kore.no

 

Top