Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter – forberedelser mot et åpnere marked 2005-2009

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet skal bidra til at den fysiologiske alderen av settepoteter lettere kan styres i forhold til ulike sorter og anvendelser av brukspoteten. Målet er at dyrkerne skal kunne anskaffe settepoteter med kjent fysiologisk kvalitet, og/eller sette inn tiltak med lagring/lysgroing for å optimalisere den fysiologiske kvaliteten før setting

Bakgrunn

Kvaliteten av norske settepoteter har stor betydning for hele den norske potetbransjen, og mange av dagens kvalitetsproblemer kan direkte eller indirekte tilskrives settepotetkvaliteten. Mens det de senere årene er satset og oppnådd mye i forhold til den helsemessige kvaliteten, har ikke den fysiologiske kvaliteten fått særlig oppmerksomhet. Bruk av settepoteter med optimal fysiologisk kvalitet kan imidlertid gi et løft i forhold til problemet med umodne poteter, og dermed viktige kvalitetsegenskaper som flassing, mekaniske skader, lagringsegenskaper og friteringsfarge. Prosjektet er også viktig i forhold til at import og eksport av settepoteter etter hvert kan bli tillatt. Både nordlig vitalitet og relativt lavt sykdomspress vil gi Norge en fordel. Ved åpnere grenser er det imidlertid stort behov for mer kompetanse og bedre dokumentasjon i forhold til fysiologisk kvalitet av norske settepoteter enn det vi har i dag. I dag får kjøpere av settepoteter ingen informasjon om fysiologisk alder av settepotetene og opplever til dels store variasjoner mellom partier og fra år til år.  

Mål

Prosjektet skal bidra til at den fysiologiske alderen av settepoteter lettere kan styres i forhold til ulike sorter og anvendelser av brukspoteten. Målet er at dyrkerne skal kunne anskaffe settepoteter med kjent fysiologisk kvalitet, og/eller sette inn tiltak med lagring/lysgroing for å optimalisere den fysiologiske kvaliteten før setting. Resultatet vil bli bedre og jevnere kvalitet, mindre svinn og mer fornøyde brukere, og dermed meromsetning av både settepoteter og brukspoteter.  

Fremgangsmåte

Ny kunnskap skal samles gjennom forsøk i klimarom og stor- og småskala forsøk i felt. Eksisterende kunnskap samles gjennom internasjonalt samarbeid, litteratur og erfaringsutvekslinger i bransjen. Informasjonen fra prosjektet vil bli formidlet gjennom fagblad og på dyrkermøter, og gjennom en dyrkingsveiledning for settepotetdyrkere. Resultatene skal også publiseres internasjonalt.
Top