Optimal helse, velferd og mattrygghet for kvalitetsprodukter fra norske geiter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Geiteprodukter har hatt framgang i Europa inkludert i våre naboland, de siste ti årene. Geitas fremtoning og spenstighet i forhold til andre dyr samt naturlig uteliv (beite) appellerer, og den positive holdningen til geita som husdyr smitter over på forbr ukernes holdninger og gir økt etterspørsel etter kvalitetsprodukter fra geit. Norge har ikke hatt en lignende framgang.
 • Kilde:
 • Forskningsrådet
 • Prosjektleder:
 • Liv Sølverød
  • Prosjektnummer:
173989
  • Prosjektperiode:
2006 - 2013
 • Tildelt:
 • 2,8 mill. kr
 • Midlene er mottatt fra:
 • BIONÆR - BionæringsprogramMATPROG - Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land
 • Organisasjon:
 • Næringsliv TINE SA TINE SA HUSDYRKONTROLL TINE Rådgiving
 • Geografi:
 • Akershus / Ås

Sammendrag

Geiteprodukter har hatt framgang i Europa inkludert i våre naboland, de siste ti årene. Geitas fremtoning og spenstighet i forhold til andre dyr samt naturlig uteliv (beite) appellerer, og den positive holdningen til geita som husdyr smitter over på forbr ukernes holdninger og gir økt etterspørsel etter kvalitetsprodukter fra geit. Norge har ikke hatt en lignende framgang. På grunn av kvalitetsfeil på råvarer og produkt har norsk geitenæring problemer med riktig anvendelse av norsk geitemelk. Markedssatsin g og produktutvikling har strandet på dårlig og ujevn melkekvalitet som igjen skyldes en kombinasjon av helseproblemer og suboptimal foring. En forutsetning for videre utvikling av norsk geitenæring er gode drifts- og helseprogram for å høyne og stabilise re melkekvaliteten. Dokumentering av god dyrehelse, dyrevelferd og trygge produkter er nødvendig for å kunne lykkes i markedet. I 2001 startet næringa prosjektet ?Friskere Geiter? med målsetning om å sanere for flere kroniske infeksjonssjukdommer. Noen av disse har også mulig folkehelsemessig betydning. Prosjektet har til nå vist gode resultater og næringa ønsker å etablere et permanent nasjonalt program. Målsetningen med det foreslått FoU prosjektet er å utvikle et optimalt nasjonalt program for helse, v elferd og mattrygghet med utgangspunkt i prosjektet ?Friskere Geiter?, samt å etablere både bred og spiss kompetanse i næringa innenfor områdene. Målet skal bl.a. nås ved dokumentasjon av effektene i ?Friskere Geiter? prosjektet, og gjennomføring av optim eringsstudier og en nyttekostnadsanalyse. Først etter en nasjonal, kompetansebasert standardheving kan næringa utnytte de fortrinn som god dyrehelse og dyrevelferd, samt stabile og trygge kvalitetsprodukter vil gi i det nasjonale og i det internasjonale m atmarkedet. Det ligger potensial i norsk geitehold og næringa har en gylden anledning til å markere norske geiteprodukter, norsk geitehold og norske kompetansemiljøer gjennom det foreslåtte prosjektet.
Top