Påvirkning av 20 års tilførsel av organisk og uorganisk gjødsel på akkumulering av organisk karbon og mikrobiell samfunnsstruktur

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Å evaluere langtidseffekter av tilføring av kompost (CM) og uorganisk gjødsel (NPK) på mikrobielle samfunnsstrukturer og akkumulering av organisk karbon (OC) på agregatstørrelse i jord tilført med CM, NPK og ingen gjødsel (kontroll) i 20 år (1989–2009.

Forfattere:

Huanjun Zhang, Weixin Ding mail, Xinhua He, Hongyan Yu, Jianling Fan, Deyan Liu

Publiseringssted:

10.1371/journal.pone.0092733

Årstall:

2014

Influence of 20–Year Organic and Inorganic Fertilization on Organic Carbon Accumulation and Microbial Community Structure of Aggregates in an Intensively Cultivated Sandy Loam Soil

 

Mål

Å evaluere langtidseffekter av tilføring av kompost (CM) og uorganisk gjødsel (NPK) på mikrobielle samfunnsstrukturer og akkumulering av organisk karbon (OC) på agregatstørrelse i jord tilført med CM, NPK og ingen gjødsel (kontroll) i 20 år (1989–2009).

Top