Plantemetabolomikk for økt forståelse om plantestoffer i frukt, bær og grønnsaker 2010-2014

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet er et strategisk prosjekt hvor hovedmålet er å bygge opp og etablere metabolomikk som en generisk metodeplattform for å styrke forskningen innenfor områdene frukt, bær og grønnsake, råvare- og produktkunnskap, samt mat og helse. Kompetansen er viktig for videre deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter.

Bakgrunn

Sensorisk og helsemessig kvalitet i frukt, bær og grønnsaker bestemmes først og fremst av plantestoffene, altså plantemetabolitter. Disse er både næringsstoffer og sekundære plantestoffer. Innholdet av metabolitter påvirkes av plantenes arveanlegg, vekstforhold, ulike faktorer etter høsting, samt prosessering og lagring. Mengde og sammensetning påvirker produktets kvalitetsegenskaper slik som smak, lukt og farge, holdbarhet og helsemessige kvaliteter. De siste årene har det skjedd en stor utvikling av analytiske metoder basert på massespektrometri-teknologien. Kombinert  med oppbygging av databaser for plantemetabolitter, gir denne forskningsmetoden en bedre forståelse av de fysiologiske endringene som skjer i frukt og grønnsaker.  

Mål

Prosjektet er et strategisk prosjekt hvor hovedmålet er å bygge opp og etablere metabolomikk som en generisk metodeplattform for å styrke forskningen innenfor områdene frukt, bær og grønnsake, råvare- og produktkunnskap, samt mat og helse. Kompetansen er viktig for videre deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter.  

Fremgangsmåte

I forskningsprosjektet legges det vekt på selve metodeetableringen. Forskerne vil benytte seg av plantemteriale fra allerede pågående prosjekterprosjekter for å få ny kunnskap om effekter av preharvest-dyrking, postharvest-lagring og prosessering på innholdet av plantestoffer i grønnsaker. Grønnsakene og bærene som undersøkes er blant annet kålfamilien og ulike sorter jordbær og bringebær.  

Lenke

http://www.nofima.no/prosjekt/plantemetabolomikk-for-okt-forstaaelse-om-plantestoffer-i-frukt-baer-og-gronnsaker
Top