Potensialet til produkter av kvalitetsmelk fra gamle norske/nordiske, utrydningstruede feraser 2014-2017

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Målet er å selektere ut melk med høy kvalitet som egner seg til syrnede produkter og ost. Dessuten kan dokumentasjon av ulike egenskaper hos bevaringsverdige husdyrraser brukes som ressurs i avl og genetisk seleksjon.

Bakgrunn

Kvalitetsegenskapene til melk og melkekomponenter fra gamle norske eller nordiske kurasene er aldri tidligere blitt undersøkt. Nå skal disse dokumenteres. En genetisk kartlegging av gamle norske og nordiske kuraser i 1999 ved UMB (Lien et al) viste at de gamle kurasene hadde en genetisk frekvens på proteinnivå som antas å være relatert til forbedrede produktegenskaper. Dagens hovedrase som det produseres melk og produkter fra er Norsk Rødt Fe. At den genetiske profilen til de gamle norske kurasene som Dølafe, Vestlands nordfe, Telemarksfe, Vedslands raudkolle, Østlands raudkolle og Sidet trønder og nordlandsfe er annerledes, kan gi grunnlag for å utnytte disse ressursene bedre.  

Mål

Målet er å selektere ut melk med høy kvalitet som egner seg til syrnede produkter og ost. Dessuten kan dokumentasjon av ulike egenskaper hos bevaringsverdige husdyrraser brukes som ressurs i avl og genetisk seleksjon.
 

Fremgangsmåte

Blant annet ystingsegenskaper til melk fra gamle norske og nordiske kuraser bli testet og analysert i IKBMs pilotanlegg.  

Samarbeid

Sigbjørn Lien, NMBU (IHA), ansvar for Genotyping av gamle og moderne raser. Tove Devold, NMBU (IKBM), ansvar for melk og melkekomponenter, koagulasjons- og ystingsegenskaper. Siv Skeie, NMBU (IKBM),ansvar for ost og modning. Nina Sæther, Norsk Genressurssenter, ansvar for utvalg av dyr fra gamle kuraser Nordiske samarbeidspartnere: Lotte Bach Larsen, Faulumn, Århus, danske kuraser Marie Paulsson, Lunds Universitet, Sverige, svenske kuraser Anne Pihlanto, MTT, Finland, finske kuraser
Top