Prognosering av jordbæravling

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Data frå norsk jordbærdyrking er studert og sammenlikna med meteorologiske data. Det er utarbeidd regresjonsmodellar for prognosering av avling; meteorologiske data, fungicid mot gråskimmel (Botrytis cinerea) og år er brukte som variablar.

Forfattere:

Døving, A. & Måge, F

Publiseringssted:

Acta Agric. Scand., Sect. B, soil and Plant Sci.

Årstall:

2001

Fremgangsmåte

Data frå norsk jordbærdyrking er studert og sammenlikna med meteorologiske data. Lange tidsrekker og pålitelege data frå Gartnerhallen i Trøndelag og Valldal har vore særleg verdifulle. Det er utarbeidd regresjonsmodellar for prognosering av avling; meteorologiske data, fungicid mot gråskimmel (Botrytis cinerea) og år er brukte som variablar.

 

Funn

Fungicid mot gråskimmel forklarte halve avlingsvariasjonen i Valldal.

 

Konklusjon

Resultata tydar på at klimatilhøva under blomsterinduksjon og blomsterdifferensiering var viktigare for avlinga enn klima under blomstring og modning. Regresjonsmetoden for å prognosere avling i jordbær kan vise seg å verte svært nyttig både i produksjon og omsetning.

Top