QLIF – Quality Low Input Food 2004-2009

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
QLIF – «Improving quality and safety and reduction of costs in the European organic and low imput supply chain « (QLIF) ble grunnlagt av Europakommisjonen i det sjette Framework Programme for Research and Technological Development.

Syv underprosjekter

QLIF startet i 2004 med 31 vitenskaps- og næringspartnere og vokste med ytterligere fem partnere gjennom åpen etterspørsel.  Prosjektet varte i fem år og arbeidet ble organisert i syv ulike underprosjekter. Det ble foretatt større analyser fra vitenskapelige undersøkelser og eksperimenter, samt sosioøkonomiske datasett og modeller. Resultatene av QLIF illustrerer den integrerte forskningens utvikling og progresjon innen økologisk og ressursvennlige matsystemer. 1 Forbrukerforventninger og holdninger 2 Effekter av produksjonsmetoder 3 Produksjonssystemer for avling 4 Produksjonssystemer for husdyr 5 Prosesserings/foredlingsstrategier 6 Transport, handel og detaljhandel 7 Horisontale aktiviteter
Top