Rapport om alternativer til kirurgisk kastrering av gris

| Type artikkel: Rapport
I Norge kastreres all hanngris som skal til kjøttproduksjon. Dette gjøres for å hindre at svinekjøttet får rånelukt. De aller fleste grisene kastreres kirurgisk, men det finnes også en vaksine mot rånelukt på markedet.

Forfattere:

Landbruks- og matdepartementet

Institusjon:

Landbruks- og matdepartementet

Årstall:

2015

Bakgrunn

I Norge kastreres all hanngris som skal til kjøttproduksjon. Dette gjøres for å hindre at svinekjøttet får rånelukt. De aller fleste grisene kastreres kirurgisk, men det finnes også en vaksine mot rånelukt på markedet.

 

Mål

En arbeidsgruppe har på oppdrag å utarbeidet en rapport hvordan omfanget av kirurgisk kastrering av gris kan reduseres.

Top