Rapport om forskningsinstitusjonene under Landbruks- og matdepartementet

| Type artikkel: Rapport
I tilknytning til arbeidet med ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken har Landbruks- og matdepartementet bedt Norges forskningsråd om å foreta en gjennomgang av departementets ytre virksomheter med tanke på struktur, rollefordeling og organisering.

Forfatter:

Norges Forskningsråd

Institusjon:

Norges Forskningsråd

Bakgrunn

 

I tilknytning til arbeidet med ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken har Landbruks- og matdepartementet bedt Norges forskningsråd om å foreta en gjennomgang av departementets ytre virksomheter med tanke på struktur, rollefordeling og organisering.

Top