Rapport om forskningsinstitusjonene under Landbruks- og matdepartementet

| Type artikkel: Rapport
I tilknytning til arbeidet med ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken har Landbruks- og matdepartementet bedt Norges forskningsråd om å foreta en gjennomgang av departementets ytre virksomheter med tanke på struktur, rollefordeling og organisering.

Bakgrunn

  I tilknytning til arbeidet med ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken har Landbruks- og matdepartementet bedt Norges forskningsråd om å foreta en gjennomgang av departementets ytre virksomheter med tanke på struktur, rollefordeling og organisering.
Top