Rapport om miljøstatus i landbruket for 2014

| Type artikkel: Rapport
Tematisk gjennomgang av miljøstatus og virkemiddelbruk i landbruket. Rapporten utgis på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.  I rapporten går vi nærmere inn på de ulike ordningene og ser status og utvikling i sammenheng med overordnede miljømål.
Top