Rapport om rester av plantevernmidler i næringsmidler 2013

| Type artikkel: Rapport
Overvåkingen av plantevernmiddelrester på det norske markedet viser generelt liten variasjon fra tidligere år. Innhold av plantevernmiddelrester er lavt, og i overkant av 98 % av prøvene overholdt de fastsatte grenseverdiene. Dette er det femte året uten overskridelser av plantevernmiddelrester i norskproduserte matvarer.

Rapport fra Mattilsynet og Bioforsk

Overvåkingen av plantevernmiddelrester på det norske markedet viser generelt liten variasjon fra tidligere år. Innhold av plantevernmiddelrester er lavt, og i overkant av 98 % av prøvene overholdt de fastsatte grenseverdiene. Dette er det femte året uten overskridelser av plantevernmiddelrester i norskproduserte matvarer. I alt har Mattilsynet undersøkt 1415 prøver av 111 forskjellige vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, kjøtt og korn/ris. Maten de tok prøver at var fra 66 forskjellige land, og gjenspeiler det norske kostholdet. Av de 1415 matvarene var 65 % importerte og 35 % norskproduserte.
Top