Rapporten Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål 2008

| Type artikkel: Rapport

Forfattere:

Søren Sommer Pedersen Erik Fløjgaard Kristensen Hans Ove Kristensen Jens Petersen

Institusjon:

Afdeling for Fælles forskningsfacilteter, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Institut for Biosystemteknologi, Automation og Systemteknologi, Jord og Næringsstoffer

Gode muligheder for at dyrke økologiske sojabønner i Danmark træder nærmere efterhånden som resultater og erfaringer fra projektet ”Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål” løber ind. Projektet ledes af forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, og udføres i samarbejde med Naturli’ Foods A/S og Videncenter for Landbrug med støtte fra Fødevareministeriet.

Top