REforReM Riktig Emballering for redusert matsvinn

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Prosjektet Riktig emballering for redusert matsvinn med kortnavnet REforReM er et tre årig næringsrettet innovasjonsprosjekt (IPN) finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av BAMA ved Thomas Eie.
Matsvinn er et omfattende problem – i hele verden. I Norge var det totale matsvinnet i 2013 på 361.000 tonn og det tilsvarer ca. 18 milliarder kroner. På verdensbasis kaster vi forbrukere mat for 400 milliarder dollar per år. I tillegg til rene kostnader representerer matsvinnet også store miljøbelastninger og etiske dilemma. Å produsere mat som i neste omgang kastes er langt mer skadelig for miljøet enn det å bruke mer emballasje enn hva mange forbrukere kanskje mener er nødvendig. Emballasjen beskytter og bevarer maten, og fire av de åtte viktigste grunnene til at forbrukerne kaster mat er knyttet til emballeringen. Ulike matvarer trenger ulik emballasje. Prosjektet tar utgangspunkt i aktuelle matvarene, og ut fra dem finner frem til de beste emballeringsløsningene. Prosjektet skal også undersøke effektene av ulike emballasjematerialer og pakketeknologiersom egner seg best for ulike matvarer. Grønnsaker, kjøttprodukter og fiskeprodukter er blant matvarene det skal jobbes med. Målet er at et par år frem i tid skal hver og en av oss kaste mindre mat, fordi de nyutviklede emballeringsteknologiene øker holdbarheten og forbedrer produktkvaliteten.   Samarbeid Øvrige produsentdeltakere er Grilstad, Hallvard Lerøy, Lauvsnes Gartneri, Tommen Gram, Promens (kommende RPC packaging), BWL Maskin og Lexit. I tillegg til Nofima deltar også Østfoldforskning som forskningspartner, og Matvett.
Top