Sammensetning og kvalitet i frukt dyrket økologisk og konvensjonelt i Veneto-regionen i Italia – eple, aprikos og pære

| Type artikkel: Publisert studie
Fruit composition and quality of organically and conventionally grown apple, apricot and pear in the Veneto region.

Forfattere:

G. Bertazza, G. Cristoferi, C. Bignami

Årstall:

2010

Fremgangsmåte

Den kjemiske sammensetningen av økologisk frukt av aprikos ‘Portici’, eple ‘Golden Delicious’ og pære ‘Abate Fétel’ ble analysert i 2002 og 2003 sammenlignet med konvensjonelt dyrket frukt i Veneto-regionen i Italia.

 

Funn

Det økologiske dyrkingssystem frembrakte et betydelig høyere tørrstoffinnhold. Forskjeller i løselig sukkerinnhold og sukkerprofil ble også observert.

Økologisk frukt viste ofte et høyere innhold av monosakkarider og forholdet mellom mono/disakkarider enn konvensjonelt dyrket frukt. Nivåene av stivelse differensierte ikke i aprikoser, mens det ble observert ulike tendenser i de to årene i epler og pærer. Betydelig høyere innhold av totale polyfenoler ble observert i økologiske aprikoser og pærer. Alle de økologiske prøvene viste høyere askorbinsyre-nivåer enn de konvensjonelle.

 

Konklusjon

Mange av de kompositoriske forskjeller som ble observert mellom økologisk og konvensjonell frukt reflekterer forskjeller forårsaket av nitrogen-tilgjengelighet. Økologiske gårder har en lavere tilgjengelighet av nitrogen, og dette kan påvirke sammensetningen i frukt. Bedre helsefremmende egenskaper av økologisk frukt er foreslått av våre analyser, siden de var preget av høyere askorbinsyre og fenolisk innhold.

Top