Sensorisk og instrumentell analyse av utvalgte sorter av epler fra økologisk og konvensjonell produksjon

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Sensory and instrumental analysis of selected cultivars of apples from organic and conventional production

Forfattere:

M. J. Adamczyk, E. Konstyra, G. Wasiak-Zys, E. Hallmann, D. Batorska og E. Rembialkowska.

Årstall:

2010

Funn

For alle sorter hadde økologisk dyrkede epler signifikant høyere innhold av løselig tørrstoff, og totalt og redusert sukker, sammenlignet med konvensjonelle epler. Betydelig høyere titrerbar syre i økologiske epler ble bare funnet i sorten «Red Bookshop».

Top