SMARTCROP 2015-2018

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Gjennom prosjektet SMARTCROP skal man utvikle IPV-verktøy som dyrkerne kan ta i bruk i praksis. Man skal også finne gode virkemidler for en vellykket implementering av integrert plantevern i Norge.

Bakgrunn

Norge skal implementere EU-direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler. Direktivet skal fremme bruken av integrert plantevern (IPV) og alternative metoder og teknikker (IPV-verktøy) for å minimere bruken av kjemiske plantevernmidler.  

Mål

Bidra til økt bruk av integrert plantevern i Norge.  

Fremgangsmåte

Gjennom prosjektet SMARTCROP skal man utvikle IPV-verktøy som dyrkerne kan ta i bruk i praksis. Man skal også finne gode virkemidler for en vellykket implementering av integrert plantevern i Norge.  

Samarbeid

Prosjektet involverer en rekke aktører fra forskningsinstitutter, næringsliv rådgivning og dyrkere.
Top