Syntesrapport om IPM-forskning – «Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report»

| Type artikkel: Rapport
Under femårsperioden 2009-2014 har Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket beviljat över 100 miljoner kronor till 110 forskningsprojekt om integrerat växtskydd, IPM. I en ny syntesrapport presenteras nu en genomgång av samtliga projekt.

Institusjon:

Stiftelsen Lantbruksforskning

Årstall:

2017

Två tredjedelar av medlen gick till forskning om ekonomiskt stora grödor som spannmål, potatis, raps och sockerbetor. En stor del av projekten handlade om fusariumsvamp, ogräs, phytophthora-algsvampar och betcystnematoder.

Rapporten följer upp i vilken utsträckning projekten lett till publiceringar, drar slutsatser kring forsknings- och kunskapsläget och ger rekommendationer för framtida finansiering av IPM-projekt.

Top