Stikkord: dekkvekst

Importance of cover crops in alleviating negative e ff ects of reduced soil tillage and promoting soil fertility in a winter wheat cropping system

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Korn, Matjord, Produksjonsmetoder

eduction of soil tillage is of paramount importance for agricultural soil preservation. However, it is often accompanied by yield reduction and weed management problems. In this perspective, cover crops could play an important role to alleviate weed infestation and sustain yield. In this study, the results from a three-year experiment of cover crop cultivation in different soil tillage treatments is presented, together with results from DayCent simulations on the long term evolution of soil organic carbon and total nitrogen.

Les mer

Can living mulches in intercropping systems reduce the potential nitrate leaching? Studies of organic cauliflower (Brassica oleracea L. var. botrytis) and leek (Allium porrum L.) production across European conditions

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Matplanter, Næringsstoffer, Produksjonsmetoder

The effect of introduction strategy for living mulches (LMs) to reduce the potential nitrate leaching was investigated when grown with vegetables with high nitrogen (N) demand and low use efficiency in four European countries: Italy, Slovenia, Germany and Denmark over 2 yr. The plant N uptake and soil nitrate N content at harvest, in the autumn, and in the following spring were measured below open-pollinated and hybrid cultivars of cauliflower and leek crops.

Les mer

Cover crops influence soil properties and tree performance in an organic apple (Malus domestica Borkh) orchard in northern Patagonia

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Eple, Erosjon, Frukt, Humus, Jordbiologi, Matjord, Matplanter

Little is known about the effects of cover crops on soil properties in organic orchards. To fill this gap, this work aimed at examining the effects of several cover crops on soil fertility, nitrate dynamics, populations of nematodes and tree performance in an organic orchard of apple cv. Royal Gala/EM 26 planted in 1994 at 4 × 2 m.

Les mer

Tilgang på sink, mangan og kopper innen økologisk mat – og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet 2002-2005

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Gjødsel, Korn, Matjord, Matplanter, Næringsstoffer, Produksjonsmetoder, Økologisk landbruk

Prosjektet tar sikte på å kvantifisere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper.

Les mer

Ulike arter dekkvekster : vekst og nitrogen, bladenes egenskaper og økologiske strategier

<span style="line-height: 1.5em;">Vi brukte bladenes funksjonelle egenskaper for å karakterisere vekst hos 36 dekkvekster som en tilnærming til å forstå vekstenes evne til å vokse og tilegne seg nitrogen hurtig. Vi målte spesifikke områder på bladene, tørrstoffinnhold, nitrogeninnhold.</span>

Les merTop