Tilpasset biologisk gjødsel for å forbedre overlevelse, vekst og karbonlagring i planter av høy verdi 2011-2014

| Type artikkel: Avsluttet forskningsprosjekt
Tilpasset biologisk gjødsel for å forbedre overlevelse, vekst og karbonlagring i planter av høy verdi.

Prosjektleder:

Erik Joner

Institusjon:

Bioforsk

Finansiering:

Norges Forskningsråd

Adapted biofertilizers for improving survival, growth and C sequestration of high value plants

 

Mål

Adapted biofertilizers for improving survival, growth and C sequestration of high value plants.

Top