Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Jordbær

| Type artikkel: Faktaark
Kampen mot ugras og skadegjerarar er som oftast den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Førebyggjande tiltak som bruk av friskt plantemateriale, korte omløp og å fjerna smittekjelder rundt feltet er særleg viktig. Det kan i tillegg vera rett å gjera mindre endringar i dyrkingsopplegget for å redusera faren for åtak av viktige skadegjerar.

Forfattere:

Arfinn Nes, Bioforsk Øst og Aksel Døving, Bioforsk Økologisk/Landbruk Nordvest.

Utgiver:

Bioforsk

Årstall:

2012

Svakare gjødsling og større planteavstandar gjev opnare plantingar og reduserer faren for soppsjukdomar. Dekking og dyrking i tunnel kan ha både positiv og negativ verknad på ugras og skadegjerarar.

Top