Type Artikkel: Fra Kore-redaksjonenAvrenning fra landbruket

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Erosjon, Matjord

Avrenning og erosjon fra landbruk kan forårsake miljøproblemer i nærliggende vann og vassdrag. I en ny film viser forskere fra Bioforsk oss hva som skjer når regn og snø drar med seg jord og næringsstoffer fra ulike jordbruksareal, og noen av tiltakene som kan settes inn for å begrense vannforurensning.

Les mer

Skrå tanker om kommunikasjonsutfordringene mellom forbrukere, produsenter og forskere

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Biodynamisk, Uncategorized

Mange matprodusenter som driver økologisk produksjon møter utfordringer i dialog med forskere, myndigheter og forbrukere.  De når ikke frem, blir ikke hørt. Det kan være nyttig å betrakte de tre aktørene som beboere av hvert sitt land, med hvert sitt språk, kultur, historie med mer. Kommunikasjonsproblemene oppstår fordi man ikke er bevisst nok hvor forskjellige språkene og kulturen er. Dersom man kunne lære hverandres språk, ville antakelig kommunikasjonen bli mer ubesværet.

Les mer

Husdyrhold og fett i lys av kostholdsråd og landbrukspolitikk

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Melk

Landbrukspolitikken har gjennom de siste tiår ført til en dramatisk endring av norsk landbruk. Mange bruk er nedlagt, mens effektivisering, stordrift og industrialisering så langt har opprettholdt produksjonen.  Industrialiseringen av husdyrholdet har ført til store endringer i fôring av storfe, og med god støtte fra offisielle kostholdsråd har det blitt en markant økning i den kraftfôrbaserte produksjonen av svin og kylling.

Les mer

Helt vilt! – om naturnær dyrking og næringstetthet

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Naturen overgår oss til gangs når vi sammenligner næringsinnhold i ville og dyrkede bær. Ville bær er helsekost på sitt beste med sitt godt sammensatte innhold av gunstige stoffer. Kanskje har vi noe å lære av naturens dyrkingspremisser? Naturnære dyrkingssystemer gir ofte matplanter med sterkere farger og mer utpreget smak – noe som også vitner om et rikere næringsinnhold. Hvilke sorter vi velger har også betydning for innhold og sammensetning av næringsstoffer i plantene. Kan naturnære dyrkingssystem og valg av sorter bidra til mer næringstette og smakfulle matplanter?

Les merØkologisk vs konvensjonell: To studier – to konklusjoner

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Sommeren 2009 ble det på kort tid lagt fram to store undesøkelser med helt motstridende konklusjoner. Rapporten fra det britiske Food Standard Agency (FSA) fikk i media store oppslag som slo fast at økologisk mat ikke var noe bedre enn konvensjonell. Omtrent samtidig kom det en tilsvarende rapport fra det franske mattilsynet (FSSA) som konkluderte med at økologisk matproduksjon har vist seg i stand til å produsere både sunnere og mer bærekraftig mat, og at en videreutvikling av dette er veien å gå for framtida. Hvorfor synes det å være så stor uenighet blant forskere når det gjelder forskjeller på økologisk og konvensjonell matkvalitet?

Les mer

Funn av sprøytemiddelrester i mennesker og mulige virkninger av dette

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Vi omgir oss daglig med mange kjemiske stoffer, deriblant kjemiske sprøytemidler som brukes i landbruket. En del av disse kommer inn i kroppen ved at vi spiser mat med rester av slike midler. Selv om bare 1,5 % av alle stikkprøvene Mattilsynet foretok i 2011 inneholdt rester over grenseverdi, kan mange sprøytemiddelrester eller deres nedbrytningsprodukter påvises i blant annet blod og urin.

Les mer

Kjemiske sprøytemidler – verre enn sitt rykte?

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Av alle stikkprøver av vegetabilsk opprinnelse som Mattilsynet analyserte i 2011, inneholdt 48 % rester av ett eller flere sprøytemidler, men bare 2 % av prøvene hadde rester over MRL-verdi (Maximum Residue Level).  Når det påvises rester i nesten halvparten av stikkprøvene blir det svært viktig at grenseverdiene er riktig satt.

Les mer


Om antioksidanter og andre sekundære plantemetabolitter

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Et kosthold rikt på frukt og grønt har lenge vært forbundet med mindre forekomst av kreft, hjerte-kar sykdommer, diabetes og immunologiske sykdommer, men selv om et sunt kosthold ser ut til å hjelpe mot nesten alt, vet vi fortsatt ikke helt hvorfor. Plantenes innhold av antioksidanter synes å spille en viktig rolle, men virkningen av isolerte antioksidanter og andre planteproduserte stoffer (fytokjemikalier) er omdiskutert.

Les mer

Top