Type Artikkel: Fra Kore-redaksjonenAvrenning fra landbruket

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Erosjon, Matjord, Næringsstoffer, Vann

Avrenning og erosjon fra landbruk kan forårsake miljøproblemer i nærliggende vann og vassdrag. I en ny film viser forskere fra Bioforsk oss hva som skjer når regn og snø drar med seg jord og næringsstoffer fra ulike jordbruksareal, og noen av tiltakene som kan settes inn for å begrense vannforurensning.

Les mer

Husdyrhold og fett i lys av kostholdsråd og landbrukspolitikk

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Folkehelse, Fôr, Husdyr, Kjøtt, Melk

Landbrukspolitikken har gjennom de siste tiår ført til en dramatisk endring av norsk landbruk. Mange bruk er nedlagt, mens effektivisering, stordrift og industrialisering så langt har opprettholdt produksjonen.  Industrialiseringen av husdyrholdet har ført til store endringer i fôring av storfe, og med god støtte fra offisielle kostholdsråd har det blitt en markant økning i den kraftfôrbaserte produksjonen av svin og kylling.

Les mer


Top