Ulike produksjonssystemers innvirkning på den kjemiske profilen til hagebønner

| Type artikkel: Publisert studie
Hagebønner har sjeldent blitt analysert, tross deres rike innhold av fenoliske syrer, vitamin B, mineraler, karotenoider, karbohydrater og ulike bioaktive sammensetninger. Ulike miljøfaktorer, jordkvaliteter, produksjonsmetoder og prøvetagningsmetoder innvirker alle på komposisjonen i frukt og grønnsaker. I denne studien sammenliknes den kjemiske komposisjonen til hagebønner fra fem ulike produksjonssystemer; konvensjonelt, ressursvennlig, økologisk og biodynamisk.
Effect of Different Production Systems on Chemical Profiles of Dwarf French Bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Top Crop) Pods  

Bakgrunn

Hagebønner har sjeldent blitt analysert, tross deres rike innhold av fenoliske syrer, vitamin B, mineraler, karotenoider, karbohydrater og ulike bioaktive sammensetninger. Ulike miljøfaktorer, jordkvaliteter, produksjonsmetoder og prøvetagningsmetoder innvirker alle på komposisjonen i frukt og grønnsaker. I denne studien sammenliknes den kjemiske komposisjonen til hagebønner fra fem ulike produksjonssystemer; konvensjonelt, ressursvennlig, økologisk og biodynamisk. Det er utfordrende å sammenlikne flere produksjonssystemer da dyrkingsområdene sjeldent er ligger nære hverandre. Selv om det finnes flere komparative studier mellom to ulike produksjonssystemer, er dette trolig den første rapporten som presenterer biokjemiske forskjeller av primære og sekundære metabolitter i bønner produsert med fem ulike dyrkingsmetoder.  

Fremgangsmåte

Hagebønner ble dyrket i et langtidsforsøk ved Agricultural Centre ved University of Maribor i Pivola, Slovenia. Forsøket startet i 2007 og det ble brukt ubehandlede konvensjonelle frø.  Ertebelgene ble analysert for ulike karbohydrater som sukrose, glukose og fruktose, samt organiske syrer som maliske og sitriske syrer.  Undersøkelsen av individuelle fenolsyrer ble også utført på belgene.  Identifikasjon av sukkerarter og organiske syrer ble utført gjennom HPLC og bestemmelse av individuelle fenol-sammensetninger ble bestemt gjennom HPLC-MS. Alle resultatene ble statistisk analysert.  

Funn

Resultatene fra denne undersøkelsen rapporterer spesifikke kjemiske komposisjoner i hagebønner dyrket med ulike produksjonssystemer.  I tillegg til den biokjemiske profilen som her har blitt kartlagt, kan mineralinnhold i planter og jordsmonn inkluderes i studien for å kunne gi ytterligere informasjon om næringsinnhold.   Sukker Fruktose er hovedsukkeret i hagebønner og var også hovedsukkeret som ble analysert i denne undersøkelsen. Det var variasjoner i innholdet mellom hagebønnene dyrket med ulike produksjonssystemer. Innholdet av fruktose var lavest i det konvensjonelle partiet. Det var statistisk et noe høyere nivå i partiet fra den ressursvennlige produksjonen. Et statistisk høyere innhold ble funnet i økologiske og biodynamiske hagebønner, og det statistisk høyeste fruktoseinnholdet ble målt i kontrollpartiet. Glukoseinnholdet var lavest i den ressursvennlige og konvensjonelle produksjonen sammenliknet med de andre tre produksjonssystemene.  Det laveste sukroseinnholdet ble funnet i den ressursvennlige produksjonen, mens det høyeste sukroseinnholdet ble målt i ertebelgene produsert etter økologiske prinsipper, samt i kontrollpartiet. Hagebønner dyrket økologisk og biodynamisk, samt hagebønnene i kontrollpartiet inneholdt altså et høyere nivå av totale sukkerinnhold, sammenliknet med hagebønnene dyrket etter konvensjonelle og ressursvennlige prinsipper.   Organiske syrer Den rikeligste typen organiske syrer i hagebønner er maliske syrer. Belger fra det konvensjonelle produksjonssystemet inneholdt de lavest målte nivåer av organiske syrer sammenliknet med de andre produksjonssystemene.   Fenolforbindelser Fenolforbindelser er svært viktige bestanddeler i grønnsaker. De avgjør grønnsakenes utseende, smak og farge. Det ble identifisert 16 ulike fenolforbindelser fra 4 ulike grupper i hagebønnene i denne undersøkelsen.  Ulike produksjonssystemer forårsaket forandringer i innholdet i kun noen av fenolforbindelsene. Produksjonssystemene påvirket ikke den generelle kjemiske komposisjonen av ertebelgene.
Top