Utbredelse og potensiell økonomisk og miljømessig nytteverdi med presisjonsjordbruk i Norge

| Type artikkel: Rapport
I denne utredningen har vi søkt å kartlegge omfanget av presisjonsjordbruk (PA) i Norge i dag og beregne potensiell miljømessig gevinst og kost-nytte-verdi ved å implementere slike metoder.

Forfattere:

Audun Korsæth, Håvard Johansen Lindgaard, Asbjørn Veidal og Leif Jarle Asheim

År:

2019

Oppdragsgiver:

Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen

PA blir ofte definert som en jordbrukspraksis der en bruker ny teknologi til å tilpasse behandlingen av jord og vekst etter behovet som ofte varierer mye innenfor samme jordet. Dette omfatter bl.a. variabel rate-teknologi (VRT), som innebærer at en kan fordele innsatsfaktorer som bl.a. kalk, gjødsel og plantevernmidler med varierende, stedsspesifikk dosering. PA utgjør dermed et alternativ til vanligste praksis i dag, der innsatsfaktorene tildeles jevnt over hele jordet (ensartet) ut fra gjennomsnittsbetraktninger.

 

Se dokument under «relevante dokumenter».

Top