Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk – Kunnskapsstatus og tiltaksmuligheter

| Type artikkel: Rapport
Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. Det er sammenlignet med vurderinger gjort i rapporten «Landbruk og klimaendringer» fra 2016. Effekt av tiltak, gjennomføringsgrad og forutsetninger for gjennomføring til 2030 er prioritert.

Forfattere:

Arne Bardalen , Synnøve Rivedal, Anders Aune, Adam O’ Toole, Finn Walland, Hanna Silvennoinen, Ievina Sturite, Fredrik Bøe, Daniel Rasse, Ivar Pettersen, Lillian Øygarden.

År:

2018

Oppdragsgiver:

Norges Bondelag

Se rapport under «relevante dokumenter».

Top