Vitenparken utvikler et grønt viten – og opplevelsessenter i hjertet av Campus Ås med utgangspunkt i temaene mat, miljø og klima.

Samarbeidet mellom Stiftelsen Kore og Vitenparken består blant annet av arrangement omkring mat, landbruk og forskning. Vitenparken Campus Ås fører regnskap for Stiftelsen Kore.

ØQ – økologisk mat i storhusholdninger er et av seks nasjonale Foregangsfylkeprosjekter.

ØQ tilrettelegger for økt forbruk av økologisk mat gjennom nasjonale, faglige og nordiske nettverk, relasjonsbygging og generell synliggjøring av satsingen. Vi i Stiftelsen Kore samarbeider med ØQ omkring arrangement der forskning på økologisk produksjon og kvalitet står i fokus, som for eksempel Matprisen. Les mer om Matprisen.

Growlab Oslo er et designstudio som jobber for grønnere og mer bærekraftige bymiljøer.

Mat og formidling gjennom urbant landbruk er en stor der av Growlabs aktiviteter og vi i Stiftelsen Kore har gjort flere samarbeid med designerne, for eksempel utstillingen Levende Matjord som var en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for jord. Besøk www.matjorda.no og lær mer om utstillingen vår.

NORSØK er en privat stiftelse og et nasjonalt senter for tverrfaglig forskning og kunnskapsformidling for å utvikle økologisk landbruk.

NORSØK forvalter også Tingvoll gård i Nordmøre. Vi i Stiftelsen Kore samarbeider med NORSØK omkring formidling og kommunikasjon av nyere jordbruksforskning.

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden.

Spire har hatt lokallag ved NMBU på Ås siden 2007. Spire Ås arbeider med både lokale og globale saker, alt ettersom hva de aktive i lokallaget synes er viktig, relevant og gøy å jobbe med. For hvert semester har vi noen temaer som vi arbeider med i grupper gjennom hele semesteret.

Agropub er det ledende norske nettstedet for kunnskap om økologisk landbruk og agronomi.

Hovedmålgruppe er produsenter og rådgivere, studenter og lærere. Også interesserte forbrukere og personer innen forvaltning finner stoff av interesse. Nettstedet eies og driftes av Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.  Siden er finansiert gjennom midler fra Landbruks- og matdepartementet og prosjektmidler fra Landbruksdirektoratet.

Vi i Stiftelsen Kore samarbeider med NORSØK omkring formidling og kommunikasjon av nyere jordbruksforskning.

Besøk Agropub sine nettsider.

Matskribentene er en nettverk opprettet av Stiftelsen Kore for alle skribenter, journalister og kommunikatører som er opptatt av mat og matproduksjon. 

Vi vil ha frukt- og grønnsaksspalter i avisene, landbruksskribenter som skaper overskrifter og matforskere som er synlige i den offentlige debatten. Vi inviterer derfor skribenter, journalister og andre formidlingsengasjerte til å delta i et skribentnettverk om om jordbruk og matkvalitet.

Vil du være med? Ta kontakt på elise.lund@kore.no

Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Mandag 23. mai 2016 inviterte Vitenparken Campus Ås og Stiftelsen Kore til workshop med David Szanto fra UNISG – University of Gastronomic Sciences i Pollenzo, Italia.

Matproduksjon, matforbruk og forskning på mat er komplekse temaer som krever stadig nye former for kommunikasjon. I denne workshopen avdekket og utforsket vi kommunikasjonspotensialet i visualisering, interaktive installasjoner og andre kreative uttrykksformer.

Workshopen ble holdt av David Szanto som arbeider med «performativ gastronomi» og underviser i mat og kommunikasjon ved UNISG – University of Gastronomic Sciences i Pollenzo, Italia.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB

Vi bygger en forskningsstasjon for barn. Vi har fått 60000 kroner til mikroskop, byggematerialer og litteratur. Vi i Stiftelsen Kore jobber med formidling av mat- og jordbruksforskning, og 2015 var det internasjonale året for matjord. I den anledning bygget vi en «forskningsstasjon» for barn hvor de kan fordype seg i matjord og ulike temaer knyttet til livet i jorda. «Forskningsstasjonen» settes opp på Bygdø Kongsgård i Oslo, og knyttes til en større utstilling om levende matjord. Forskningsstasjonen for barn ble sist satt opp på Vitenparken sommeren 2017.

I 2015 startet vi et prosjekt støttet av Nordisk samarbeid for biodynamisk forskning. 

I prosjektet arbeidet vi med å samle inn, systematisere og presentere forskning på jordbruk og matkvalitet knyttet til biodynamisk produksjonsmetode.

MATPRISEN arrangeres med støtte fra Landbruksdirektoratet. Debio Info og ØQ (økologiske foregangsfylker i Oslo, Akershus og Østfold) er initiativtakere.

MATPRISEN ble etablert i 2014 for å hedre aktører som på forbilledlig vis bidrar til å realisere visjonen om økt bærekraftig matproduksjon og forbruk. MATPRISEN kan gå til bonden så vel som til kokken, til store som små, private eller offentlige.  Vi i Stiftelsen Kore har en representant i juryen.

En bredt sammensatt jury på seks personer har jobbet med å lage kriterier for vinnerne, og skal videre vurdere de nominerte kandidatene, for så å bestemme hvem som stikker av med prisene.

Juryen for MATPRISEN 2018 består av:

Andreas Viestad

forfatter, journalist og matskribent og grunnlegger av Geitmyra matkultursenter for barn

Cath Røsseland

miljøsjef i Øyafestivalen

Elise Matilde Lund

forsknings- og landbruksformidler, samt daglig leder i Stiftelsen Kore

Else Thorenfeldt

bonde på Korsvold gård

Esben Holmboe Bang

kjøkkensjef og eier av Maaemo

Henrik J. Henriksen

matskribent og eier av Taco República

Idun Leinaas

leder av DebioInfo

Liv Solemdal

rådgiver hos NORSØK og mat- og miljøveileder i Matvalget

 

Foto: ØQ

VitalAnalyse er en stiftelse med mål om å bedre fruktbarheten i matjorda.

Biologiske analyser av jord er deres unike kompetanseområde og arbeidet de utfører er rettet mot å øke jordfruktbarheten, og få livet tilbake i matjorda.

VitalAnalyse tilbyr rådgiving, kurs og analyser til bønder, hagebrukere og grøntanlegg.

Kore og VitalAnalyse utveksler forskning og samarbeider om å formidle ny kunnskap om matjord.

Les mer om VitalAnalyse her.

Mats Lande er Kores go-to utvikler og grafisk designer.

Han har utviklet Kores nettsider og hjelper oss med utviklingen av vår grafiske profil.

Lande underviser i web-design på Kunsthøyskolen og Westerdals i tillegg til å holde egne work-shops i utvikling.

Nettside

Kontakt: matslande@gmail.com

 

Top