Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

| Type artikkel: Rapport
Förebyggande åtgärder dominerar i växtskyddet i ekologisk produktion och användningen av växtskyddsmedel är egränsad. Främst biologiska växtskyddsmedel används och utöver det ett fåtal kemiska växtskyddsmedel, de flesta med låg risk för hälsa och miljö. Dessa används främst i produktion av frukt, bär och grönsaker.
Förebyggande åtgärder är grunden Förebyggande åtgärder, som växtföljd, odlingsteknik, motståndskraftiga sorter och att i odlingen och odlingslandskapet gynna naturliga fender, är alla delar av en grundläggande växtskyddsstrategi i ekologisk produktion och är en förutsättning för att växtskyddet i sin helhet ska fungera. Förebyggande åtgärder räcker långt men inte alltid ända fram och då bidrar användning av de växtskyddsmedel som är godkända i ekologisk produktion till att lösa olika växtskyddsproblem. Det är främst biologiska växtskyddsmedel men även några kemiska växtskyddsmedel som används och då främst i frukt- och bärodlingar men även vid produktion av grönsaker. Få växtskyddsmedel I dagsläget får tio ämnen eller ämnesgrupper som ingår i kemiska växtskyddsmedel användas i ekologisk produktion i Sverige, eftersom de är godkända att användas som växtskyddsmedel på EU-nivå, är listade som godkända ämnen i EU:förordningen om ekologisk produktion, och är godkända (eller har dispens) för användning i Sverige av Kemikalieinspektionen (KemI): såpa, vegetabiliska oljor (rapsolja + myntaolja), pyretriner (extrakt av frön från växten Chrysantemum cineraraefolium), feromoner, fårtalg, spinosad (ämnen som isoleras ur bakterien Saccharopolyspora spinosa), järnfosfat, kaliumbikarbonat, parafnolja och svavel. Såpa och kaliumbikarbonat används med dispens.   Se hele rapporten under "relevante dokumenter".
Top